Rädda liv hos Bäckebol – besök Blodbussen!

DET HÄR ÄR EN ANNONS

Blodbussen etablerar en ny hållplats i Bäckebol, efter en tillfällig hållplats under sommaren får Hisingen ytterligare en permanent hållplats för blodbussen. En förhoppning är att företag i Bäckebol och närområdet ska låta sina anställda komma och lämna blod – på arbetstid!

– Det känns viktigt att utöka vår mobila verksamhet med en hållplats i detta området, säger Maria Sirviö, enhetschef på GeBlod Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Blodbussen åker till 24 hållplatser i Göteborg och olika kranskommuner. Nu utökas närvaron på Hisingssidan i Göteborg när en ny hållplats etableras i Bäckebol. Att det finns intresse för blodgivning har visat sig när fler företag i området har anslutit sig till GeBlods arbetsgivarsatsning Rädda liv på arbetstid.

– Vi hoppas att företag i området kommer att uppmuntra sina anställda att ge blod på arbetstid. Att vi kommer med blodbussen till Bäckebol underlättar för fler att ge blod på ett enkelt sätt, säger Maria.

”Viktigt att utöka vår mobila verksamhet med en hållplats i detta området”, säger Maria Sirviö, enhetschef på GeBlod.

I Bäckebol står blodbussen på Transportgatan 19-21 utanför oss vid Bäckebol Center. Dit är blodgivare välkomna, men också de som vill bli nya blodgivare.

Under året är blodbussen på plats i Bäckebol: 

  • 2 april 12:00 – 18:15
  • 14 oktober 12:00 – 18:15
  • 15 oktober 12:00 – 18:15

Redaktionen
annons@helahisingen.se

LÄS MER: