Så ska Volvos bussbatterier lagra el i hyreshus på Hisingen

Ett nytt samarbete mellan Volvo Bussar, Stena Fastigheter och BatteryLoop ska leda till att begagnade bussbatterier från elbussar ska lagra el för hyreshus på Hisingen.

Bussbatterier som efter flera år i trafik inte längre har kapacitet att driva bussen framåt kan få en andra chans. I stället för att kassera batterierna är tanken att omvandla dem till energilager, som ska lagra den el till Stena Fastigheters bostadsområde på Fyrklöversgatan i Lundby.

”Volvo Bussar är pionjärer”

Användandet av batterier i fordonsindustrin är ökar kraftigt och med det växer efterfrågan på lösningar för att ta hand om dessa batterier på ett hållbart sätt, när de tjänat ut sin kapacitet i fordon som bussar.

– Volvo Bussar är pionjärer inom elektromobilitet som ger en ren, tyst och effektiv kollektivtrafik. Vi har en tydlig hållbarhetsstrategi i alla steg i värdekedjan och genom att återanvända bussbatterier och ge dem ett ”andra liv” använder vi resurserna på ett bättre sätt samtidigt som vår klimatpåverkan minskar, säger Håkan Agnevall, vd, Volvo Bussar i ett pressmeddlande.

Håkan Agnevall VD Volvo Bussar, Rasmus Bergström VD BatteryLoop och Agneta Kores VD Stena Fastigheter Göteborg inviger sitt nya samarbete.

El från solceller

I Stena Fastigheters bostadsområde på Fyrklöversgatan ska de återanvända batterierna laddas upp från solceller som placeras på hyreshusens tak. Tanken är att lagra elen och sedan använda dem till allmänna utrymmen som tvättstugor, lampan i svalen eller utomhusbelysning i bostadsområdet. För Stena Fastigheter är det en del i strategin kring hållbart byggande och att hitta nya energikällor.

– För oss handlar det om att jobba med cirkulära flöden och resurseffektivitet ur ett miljöperspektiv. Att koppla samman solceller och återbruka batterier är ett sätt för oss att driva på utvecklingen. En och samma infrastruktur kan användas för att hantera flera olika utmaningar, som förbättrad effektreglering och energilagring i byggnader med lokal produktion samt stabiliserande funktioner för ett elnät i förändring, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg i ett pressmeddelande.

Fyrklöversgatan i Lundby på Hisingen. Foto: Stena Fastigheter.

Enligt Stena Fastigheter är planen att om det blir ett överskott av el ska det gå in i det allmänna elnätet.
Den tredje parten i samarbetet, BatteryLoop, är ett dotterbolag till Stena Recycling. De ska bygga om Volvos bussbatterier till energilager. Planen är att när kapaciteten i energilagren är slut så ska de gå till återvinning.