Varför har Hisingen försvunnit från SCB:s statistik över Sveriges öar?

Är inte Hisingen en av de öar i Sverige som har störst befolkning och yta längre? I Statistiska Centralbyråns statistik är Hisingen – och flera andra stora öar, som Öland och Södermalm – spårlöst försvunna. Vad är det som har hänt? Det ska vi reda ut nu…

När Statistiska centralbyrån (SCB) gjorde en sammanställning av alla fakta om landets öar 2013 konstaterades att Sverige har nästan 270 000 öar. I sammanfattningen av rapporten ”Öar i Sverige 2013” skrev man:

”De flesta finns i Norrbottens län, följt av Stockholms och Västra Götalands län. Av alla öar i Sverige är 38 procent havsöar. Störst andel havsöar har Stockholms län, med 93 procent.”

SCB fortsatte:

”Mer än 1,6 miljoner personer bodde på en ö år 2013. Det motsvarar 17 procent av Sveriges befolkning. Att siffran är så hög beror på att det finns flera tätt befolkade öar i landets större städer, som Södermalm i Stockholm och Hisingen i Göteborg. Enligt den definition som SCB använder för öar räknas hela Södertörn och delar av Nacka som en ö, vilket bidrar till att mer än hälften av befolkningen i Stockholms län räknas som öbor.”

Sedan försvann Öland – och Hisingen

Men när SCB:s nya statistik om Sveriges öar kom 2019 saknades plötsligt Hisingen och flera andra stora öar. Så här såg topplistan ut då över de öar som har störst befolkning:

Öar med störst befolkning 2019, enligt SCB.

Noterbart på listan är att Gotland toppar, med en befolkning på drygt 58 000 invånare. Men Hisingen har ju över 157 000 invånare som bor här, så vad hade hänt? Även folkrika öar som Södertörn, Södermalm och Kungsholmen i Stockholm var strukna från Ö-topplistan, samt Öland och både Tjörn och Orust på Bohuskusten.

SCB:s förklaring: Hisingens broar

Jo, Statistiska centralbyrån hade bestämt sig för att fokusera sin statistik kring de drygt 500 öar i Sverige som har folkbokförda invånare – men saknar en fastlandsförbindelse via bro:

— Det är den typen av öar som den här statistiken kommer att fokusera på i fortsättningen, eftersom det har störst betydelse avseende tillgänglighet och regional utveckling, förklarar Karin Hedeklint på SCB.

Hisingen har som bekant både Älvsborgsbron, Angeredsbron och Göta Älvbron (som snart byts ut mot nya Hisingsbron) som förbinder ön med fastlands-Göteborg. Detta gäller även öar som Öland, Tjörn och ett flertal av de folktäta öarna i Stockholm. De har samtliga helt enkelt blivit petade från statistiken.

Det finns alltså ingen uppdaterad statistik hos er som har med denna typ av öar, som Södermalm, Hisingen, Kungsholmen och så vidare?
— Nej, vi planerar inte att uppdatera statistiken för samtliga öar, säger Karin Hedeklint på SCB.

Nu fokuserar SCB i stället sina statistiska insatser om Sveriges öar på sådant som ”Förändring i antal befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2010 till 2018”:

Källa: SCB

Läs mer statistik om Sveriges öar utan bro till fastlandet hos SCB.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

FAKTA: Sveriges största öar

 1. Gotland (Yta: 2 968 km2)
 2. Öland (Yta: 1 343 km2)
 3. Södertörn (Yta: 1 207 km2)
 4. Orust (Yta: 344 km2)
 5. Hisingen (Yta: 197 km2)
 6. Värmdö (Yta: 179 km2)
 7. Tjörn (Yta: 147 km2)
 8. Väddö och Björkö (Yta: 128 km2)
 9. Fårö (Yta: 109 km2)
 10. Gräsö (Yta: 95 km2)
  Källa: Världens häftigaste

Fakta: 2014 års nykomling

Södertörn räknades fram till 2014 som en ”halvö”, då landområdet avgränsas av två grävda kanaler med slussar. Fram tills att detta ändrades och SCB började räkna Södertörn som en ö och inte halvö, så var Orust Sveriges tredje största – och Hisingen fjärde största – ö. De senaste åren har de fått se sig nedpetade ett snäpp på listan över landets största öar.

LÄS MER: