11 miljoner kubikmeter lera ska grävas upp längs 5 kilometer av farleden till Göteborgs hamn

Med förstudier, detaljprojektering, kalkyler, riskanalyser, simuleringar, miljötillstånd och andra typer av förarbeten klara sedan tidigare har nu det sista hindret passerats för att kunna starta igång projekt Skandiaporten. Detta via godkännande från EU-kommissionen som konstaterar att statlig delfinansiering av projektet inte innebär statsstöd.

Efter EU-kommissionens besked kunde Göteborgs Hamn AB under torsdagseftermiddagen avropa det sedan tidigare förberedda avtalet med NCC som rör kajförstärkningsdelen av det jättelika infrastrukturprojektet Skandiaporten. Närmast ska projektorganisation formeras och kontor etableras i anslutning till Skandiahamnen på Hisingen inför det första spadtaget som beräknas tas i februari månad 2024.

— Manegen är krattad sedan länge och det är med stor tillförsikt som vi nu kan trycka på knappen och skrida till verket i det här projektet som är så viktigt för svensk industris konkurrenskraft. Det är hög tid att vi kommer i gång, säger Göran Eriksson, VD på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Direktsjöfart utan omlastning över de stora världshaven till och från Göteborgs hamn är en viktig förutsättning för svensk industris möjligheter att nå globala marknader utan omlastning, på ett klimat- och kostnadseffektivt sätt, skriver hamnen i pressmeddelandet.

Men i takt med att de största fartygen blivit allt större krävs följaktligen ett större farledsdjup i hamnen. På 15 år har containerfartygens kapacitet ökat med 50 procent, och idag kan de största fartygen bara komma in i Göteborgs hamn halvlastade. Samtidigt skissar rederierna på ännu större fartyg.

— Men detta handlar inte om hamnens existensberättigande, utan om att säkra upp att vi finns till för svensk industri även framledes. Redan idag utgör farledsdjupet en begränsning i och med att rederierna begränsas i val av rutt för att kunna anlöpa Göteborg. Med farledsfördjupningen kan de största fartygen komma in fullastade framöver, vilket i sin tur också ger flexibilitet i den befintliga trafiken. Det är en klimataspekt i sig, samtidigt som hamnen blir intressant i ännu fler linjeupplägg, säger Göran Eriksson.

700 meter kaj i Skandiahamnen ska förstärkas

Skandiaporten är ett samverkansprojekt där Göteborgs Hamn AB ansvarar för kajåtgärder i Skandiahamnen, medan Sjöfartsverket ansvarar för åtgärder i farleden. Först ska 700 meter kaj förstärkas i Skandiahamnen. Det är en förutsättning för att kajen ska vara redo att ta emot större fartyg än vad som är möjligt idag, såväl som för att Sjöfartsverkets ska kunna starta muddringsarbetet i 5 kilometer av farleden, där 11 miljoner kubikmeter lera ska grävas upp.

— Beskedet från EU ger oss möjligheten att arbeta vidare med Skandiaporten för att nå Sjöfartsverkets och Göteborgs Hamn AB:s gemensamma mål om ett färdigställande 2027/2028. För Sjöfartsverkets del arbetar vi med upphandling av en entreprenör för farledsåtgärderna, där vi siktar på att påbörja muddringen efter sommaren 2026, säger Jenny Röström, projektledare på Sjöfartsverket i pressmeddelandet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se
Foto: Göteborgs Hamn/Pressbild

Fakta: Skandiaporten – farledsfördjupningen i Göteborgs hamn

Planerad fördjupning: Från 13,5 upp till 17,5 meters maximalt fartygsdjupgående.
Dimensionerande fartyg: Längd 430 m, bredd 65 m och ett djupgående på 17,5 m.
Budget: 2,8 miljarder kronor (2017 års kostnadsläge), varav Göteborgs Hamn AB (Göteborgs kommun) står för 1,25 miljarder kronor. Göteborgs Hamn AB har tidigare även delgivits EU-stöd för delar av projekteringen via fonden Connecting Europe Facilities.
Muddringsbehov: cirka 11 miljoner kubikmeter.
Tidplan: Byggstart kajförstärkning: feb-mars 2024. Muddringsarbeten farleden: Q3 2026.
Färdigställande: Slutet av 2027 / början av 2028.

LÄS MER:

https://www.helahisingen.se/sa-forbereds-goteborgs-hamn-for-varldens-storsta-fartyg/