Digitaliserad anlöpsprocess minskar CO2-utsläpp med 6000 ton i Göteborgs Hamn

Nu inleds en stor digitalisering av fartygsanlöpsprocessen i Göteborgs Hamn. Plattformen ”Digital Port Call” som nyligen lanserats blir en ny del av hamnens ”maritima infrastruktur” som ska ge helt nya förutsättningar för snabbare, effektivare, säkrare och mer hållbara anlöp.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och tar emot cirka 6 000 fartyg varje år. Vid varje anlöp aktiveras en mängd aktörer i hamnen som på ett eller annat sätt är inblandade från det att ett fartyg ankommer i hamnområdet, tills att det ligger till kaj.

Från det att ett fartyg avgår från föregående hamn tills det anlöper Göteborgs Hamn behöver stora mängder information kommuniceras mellan upp till 120 olika aktörer som på ett eller annat sätt ska synkroniseras, som exempelvis rederier, terminaler, bogserbåtar, lots, båtmän och trafikplanerare.

— Med vår plattform Digital Port Call kan all nödvändig information samlas och bearbetas till en gemensam lägesbild som ger ett databaserat beslutsstöd under processen. Det ger bättre förutsägbarhet och möjligheter till effektivare resursplanering, samtidigt som eventuella störningar kan upptäckas och hanteras tidigt, säger Fredrik Rauer, Manager Port Control på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Plattformen ger också fartygen möjlighet till så kalade Just-In-Time-anlöp. Genom att få en ”digital köplapp” i god tid innan anlöpet slipper fartyget stressa in i hamnområdet för en bra slot-tid. Istället kan det anpassa farten under färden från föregående hamn, för att vid ankomst i Göteborgs hamnområde kunna segla direkt vidare till kaj, förklarar hamnen.

Terntank är ett de rederier som anlöper Göteborgs Hamns Energihamn med hög frekvens, som också bidragit i Göteborgs Hamn AB:s framtagande av Digital Port Call. Foto: Göteborgs Hamn AB.

”Vi vill alltid ligga i framkant när det gäller digitalisering”

Inter Terminals är ett av terminalbolagen och tillika anlöpsaktörerna i Göteborgs Hamn som dels inkommer med data till Digital Port Call, samtidigt som man varit med och samverkat inför lanseringen av plattformen.

— Vi vill alltid ligga i framkant när det gäller digitalisering som skapar värde för oss och våra kunder. Digital Port Call ger ett bättre informationsflöde mellan aktörer i Energihamnen och förutsättningar för våra kunder att minska sin bränsleanvändning, så det har varit självklart för oss att vara med från början, säger Thomas Andersson, Manager Logistics Services på Inter Terminals.

När man räknar ihop den totala förkortningen av liggetid till ankars och vid kaj så ser Göteborgs Hamn en förväntad minskning på 6000 ton CO2 i hamnområdet per år tack vare de förutsättningar som Digital Port Call skapar. Det berättar Gabriella Ståhle, Production Planner i Energihamnen på Göteborgs Hamn AB som varit med och tagit fram plattformen.

— Och då har vi inte räknat in den reduktion som sker utanför hamnområdet tack vare långsammare segling från föregående hamn. När vi lägger till att övriga anlöpsaktörer samtidigt får möjlighet att använda sina resurser effektivare ser vi att alla inblandade vinnare i detta, säger Gabriella Ståhle i pressmeddelandet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Foto: Göteborgs Hamn

LÄS MER: