Brittiskt hangarfartyg anlöpte Göteborg – ligger vid kaj på Hisingen ”Det blir inget öppet skepp”


Engelska flottan har siktats vid Vinga. Vid 11-tiden på fredagsförmiddagen anlöpte det brittiska hangarfartyget HMS Queen Elizabeth Göteborgs hamn och lade sig vid kaj på Skandiahamnen på Hisingen.
– Lite speciellt såklart, detta är ett av de största örlogsfartygen vi tagit emot i hamnen och det har krävts mycket planering in i det sista, säger Erik Waller, vice hamnkapten på Göteborgs Hamn AB.

I Göteborg råder för närvarande en ihärdig blåst, men just när HMS Queen Elizabeth seglade in i Göteborgs hamn genom hamnens norra farled under förmiddagen var vindarna ändå förhållandevis gynnsamma, skriver hamnen i ett pressmeddelande.

— Utgångspunkten var att fartyget skulle anlöpa under lördagen, men eftersom fartyget har egna vindbegränsningar kring 10-12 m/s för att gå in i hamn så valde vi att tidigarelägga anlöpet till idag då vindförhållandena såg mer acceptabla ut, säger Erik Waller.

Fartyget ligger nu till kaj i Skandiahamnen vid kajplats 614 vid södra kajens västra del. Eftersom fartyget har ett stort överhäng är pråmar utplacerade som buffert mellan kaj och fartyg, just för att begränsa överhänget över kaj.

Tänk att få segla i engelsk konvoj, oh boy, oh boy, oh boy, sjöng ju Lasse Dahlqvist i Oh boy, oh boy, oh boy!, men något sådant blir inte aktuellt den här gången. Vid kajen på Hisingen är det Försvarsmakten som sköter bevakningen av fartyget. Man har upprättat ett militärt skyddsområde runt fartyget – både in på kajsidan och en bra bit ut i vattnet.

— Det området får ingen obehörig beträda förstås, det är viktigt, säger Erik Waller i pressmeddelandet.

Hangarfartyget HMS Queen Elizabeth till havs. Foto: ROYAL NAVY

Allmänheten får inte gå ombord – får titta från fastlandet

Intresse från allmänheten att se fartyget är stort, och många har hört av sig Göteborgs Hamn AB för att höra sig för kring vilka möjligheter som finns.

— Det blir inget öppet skepp, det vill säga ingen möjlighet för allmänheten att gå ombord. Men för den som vill se fartyget på avstånd finns möjligheter från fastlandet, exempelvis vid Tångudden söder om Skandiahamnen. Därifrån ser man bra, säger Erik Waller.

I samband med hamnbesöket sker bunkring av förnödenheter och möjlighet till besättningsvila. HMS Queen Elizabeth kommer att ligga kvar i Skandiahamnen i cirka en vecka.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Foto:
Göteborgs Hamn & Royal Navy

Fakta: HMS Queen Elizabeth

HMS Queen Elizabeth är det största örlogsfartyget som brittiska flottan någonsin haft. Hon kan bära upp till 40 flygplan och helikoptrar, bland annat flygplan av typen F35B. Hon är 280 meter lång, har en fart på mer än 25 knop och ett deplacement på 65 000 ton. Besättningen består av 1 600 soldater och sjömän. Det är dock oklart om Charlie, Bill och Tom ska fröjda på Liseberg.

LÄS MER: