I dag är det i princip en rondell, åkermark och en del villor i området. Men om Göteborgs stad genomför planerna kan Skra Bro i Björlanda växa rejält under de kommande åren…

Skra Bro i Torslanda-området Björlanda ska enligt planerna utvecklas till ett närcentrum och en mötesplats med handel, kontor och service. I nära anslutning till det planerade torget i finns plats för cirka 600 bostäder samt ett ”generationsboende”.

Nu: Skra bro i dag

Sen: Skra bro i framtiden?

Planerna är att även rusta upp den den befintliga kollektivtrafikplatsen och pendelparkeringen som ligger i korsningen Björlandavägen och Kongahällavägen.

Tre till fem våningars bostadshus

Enligt Göteborgs stads planer kan bostäderna bli cirka tre till fem våningar i varierade lägenhetsstorlekar. I områdets nedre södra del planeras för gårdshus och i den sydligaste delen tvåplansvillor/kedjehus som gränsar mot skogspartiet.

Den nya bebyggelsen ska hämta inspiration från den moderna trädgårdsstaden med nyttoträdgårdar och anpassas efter landskapet och terrängen. Kongahällavägen och Björlandavägen som ligger i anslutning till bostäderna ska upplevas som en lugn trafikmiljö där olika trafikslag är lika viktiga.

Beslut om Skra bros framtid, om planerna ska antas, väntas komma omkring årsskiftet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: