BILDEXTRA: Här växer nya superparken fram – då öppnar den

Efter byggstoppet och konkursen i november kan nu färdigställandet av lekplatsen i Jubileumsparken återupptas. Och planen är att det ska kunna öppna som planerat.
— Alla är angelägna om att få komma i gång, säger Jakob Andreasson, avdelningschef stadsutveckling på park- och naturförvaltningen.

I mars kommer byggandet av Göteborgs femte utflyktslekplats att återupptas. Efter att huvudentreprenören försattes i konkurs i november, tecknade park- och naturförvaltningen avtal med konkursboet. Sedan dess har de skrivit under avtal med 16 underentreprenörer för att kunna färdigställa första etappen.

— Alla är angelägna om att få komma i gång. Förutsatt att vädrets makter är med oss så återupptar vi arbetet i början av mars, säger Jakob Andreasson, avdelningschef stadsutveckling på park- och naturförvaltningen i Göteborg, i ett pressmeddelande.

Här kommer att finnas gungor, sandlåda och ett 20-tal konstnärliga skulpturer. Foto: Helahisingen.se

Ska plantera 1 500 träd och montera bänkar och bryggor

Nu kommer arbetet fortsätta med att montera belysning, räcken, bänkar, cykelställ och en avfallsstation. Man ska även göra klart bryggor och beläggningsarbeten samt plantera 1 500 träd och buskar.

I och med att park- och naturförvaltningen tecknade avtal med underleverantörerna så är planen samma som tidigare: Att parken ska kunna öppnas redan i sommar.

Servicebyggnaderna har byggts av en annan entreprenör och därför inte påverkats av konkursen. Därför kommer omklädningsrum, toaletter, personal- samt teknikutrymmen stå klara redan i maj. 

Arbetet med utflyktslekplatsen stoppades i november men kan nu återupptas. Foto: Helahisingen.se
Stadsträdgårdsmästaren Johan Rehngren har tidigare sagt att skulpturerna växte fram efter en dialog med barn och unga. Foto: HelaHisingen.se

Ska bygga en ny bastu för permanent bruk

Det som har varit en prototyp ”Allmänna bastun”, utförs av samma entreprenör som servicebyggnaderna och kommer att bli en permanent del av parken.

— Eftersom vi vill bevara både funktionen och utseendet har vi undersökt om den går att renovera. Det har visat sig inte vara möjligt. Därför kommer vi att bygga en ny identisk bastu för permanent bruk, där vi återanvänder så mycket material som möjligt från ”Allmänna bastun”, säger Jakob Andreasson i pressmeddelandet.

”Allmänna badet” som har varit en prototyp kommer att göras till en permanent bastu i parken. Foto: Helahisingen.se

Sedan tidigare har ett 20-tal skulpturer satts upp i parken, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare. De växte fram efter en dialog med barn och unga kring vad de ville se på platsen.

— Då framkom det att de vill se en spännande kombination av rörelselek och fantasilek med mörker, ljus och ljud på platsen. Utifrån det blev temat för utflyktslekplatsen form och fantasi, sa då Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare på park- och naturförvaltningen.

De konstnärliga skulpturerna är redan på plats, bland annat finns en sex ton tung dödskalle. Foto: Helahisingen.se

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: