Bildextra: Spektakulärt trähus byggs precis vid Hisingsbron ”Ett av Göteborgs mest attraktiva lägen”

— Kromet är, efter Platinan, nästa viktiga byggsten i att utveckla Lilla Bommen till en komplett, levande och färgstark stadsdel, säger Magnus Tengberg, Affärsområdeschef fastighetsutveckling på Vasakronan om det nya hus vid Hisingsbron som väntas stå klart 2024.

När Göteborgs stad valde vilket av de fyra tävlande arkitektbidragen som skulle utforma den nya byggnaden på fastlandssidan av Hisingsbron motiverades beslutet så här:

— Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll var det team som levererade det bidrag som sammantaget bäst uppfyllde bedömningskriterierna och önskemålen i programmet. Dorte Mandrup visar prov på elegant hantering av volymerna där förslaget lyckas med att på samma gång vara både storskaligt och småskaligt och därigenom ansluter till staden och landskapet, sa Björn Siesjö, stadsarkitekt och medlem i juryn som bedömde de inkomna förslagen i ett pressmeddelande.

Så ska byggnaden se ut från markplan. Foto: Dorte Mandrup / Ramboll / Bisgaard

Ska påminna om en trädkrona

”Basen, en lätt glasfot, kommunicerar öppenhet och tillgänglighet och bär en krona av trä med en enhetlig och raffinerad träfasad där glasytor bidrar med intressanta skuggeffekter. Byggnaden erbjuder möjligheten att på de nedre planen mellan bro- och gatunivå röra sig runt på alla nivåer vilket är särskilt positivt, skriver juryn i sin motivering”, skrev juryn i motiveringen.

Kvarteret Kromet från luften. Foto: GÖTEBORGS STAD

Teamet presenterar en dynamisk ikonisk framtida byggnad som för tankarna till en trädkrona. Basen erbjuder funktioner som ”surdegshotell, cykelreparatör, juicebar, specialiserade restauranger med snabb- och långsam mat av hög kvalitet, kaffebarer, vintage med mera.” Ovanpå basen en ”träkrona” för kontor och bostäder av olika storlekar och typologier.

— Kromet är, efter Platinan, nästa viktiga byggsten i att utveckla Lilla Bommen till en komplett, levande och färgstark stadsdel. När fastigheten står färdig kommer den att erbjuda en spännande mix av bostäder, kontor, handel och upplevelser. Vi är imponerade över hur väl det vinnande teamet har tagit sig an uppgiften och föreslagit lösningar som möjliggör detta och samtidigt svarar upp mot våra mål kring hållbart byggande och starka arkitektoniska kvaliteter, säger Magnus Tengberg, Affärsområdeschef fastighetsutveckling på Vasakronan i ett pressmeddelande.

Så ska byggnaden se ut sett från Älven. Foto: Dorte Mandrup / Ramboll / Bisgaard

Arkitektteamet har under 2020 fått vidareutveckla sitt förslag, med tänkt projektering 2020 inför byggstart under 2021.

Kraftig utbyggnad av området

Under de kommande 15 åren planeras en utveckling av området vid nya Hisingsbrons brofäste på fastlandssidan med kajstråk, arbetsplatser och bostäder samt ett stort utbud av restauranger, caféer, kultur, service, och med levande stråk och attraktiva mötesplatser. Det förväntas bli arbetsplatser för totalt cirka 29 000 människor inräknat de 10 000 som redan finns där i dag.

Som HelaHisingen.se tidigare berättat blir en annan visuellt spektakulär byggnad det första som möter den som kör, åker eller går över Hisingsbron — under de första åren. Tillsammans med Vasakronan bygger Peab kvarteret Platinan och beskriver det som att man “är med och förverkligar Göteborgs stads vision om den nya Älvstaden, nordens största stadsutvecklingsprojekt”.

På östra sidan av Lilla Bommen, precis bredvid nya Hisingsbron, blir kvarteret Platinan en ny mötesplats mellan centrum och Hisingen, med avsikt att vara med och utvidga stadskärnan och skapa en länk ner mot Göta Älv för göteborgarna.

— Platinan är ett fantastiskt projekt som med sin visuellt starka utformning kommer att sätta en tydlig prägel på Göteborg, säger Stellan Haraldsson, regionchef Peab.

Läs mer om Platinan här.

Kromet ska stå klart 2024

Kromet har ett unikt kajkantsläge vid Göta Älv. En viktig del i utvecklingen av  kvarteret blir enligt Vasakronan, som utvecklar och hyr ut lokaler i fastigheten, att ”aktivera och ta till vara på kajens möjligheter för att skapa folkliv och flöden”. Gångavstånd till Centralstationen och en framtida ny kvartersstruktur kommer enligt bolaget att ”ge Kromet ett av Göteborgs mest attraktiva lägen. Både för kontor och bostäder.”

Gulmarkerat är bygget av Platinan. Kromet ska ligga vid den blåa markören.

Bilderna i artikeln visar Kromets placering alldeles intill Hisingsbrons fäste, på Södra Älvstranden. Byggstaren 2021 kommer att inledas med rivning av det hus som står på platsen i dag. Adressen till Kromet blir Gullbergs Strandgata 2-4 och 6-8. När byggnaden står klar blir det inte glashuset Platinan (se nedan) som möter den som passerar Hisingsbron söderut, utan Kromet.

Så ska byggnaden se ut sett från Hisingsbron. Foto: Dorte Mandrup / Ramboll / Bisgaard

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: