Nu har Hisingens nya bro öppnat: ”Trafiksäkrare miljö och framförallt ett bättre trafikflöde”

Den 6 december öppnade bron i Björlandamotet längs Hisingsleden äntligen för trafik. Därmed blir det bättre trafikflöde i korsningen Hisingsleden-Björlandavägen som tidigare ofta lett till långa köer i rusningtid. Resten av det nya motet öppnar den 22 december.

På Hisingsleden har arbetet med Björlandamotet kommit så långt att det är dags att öppna delar av den nya planskilda trafikplatsen. Den 6 december öppnade den nya bron för trafiken på Hisingsleden upp för trafik i båda riktningarna. Därmed behöver inte trafiken på Hisingsleden och Björlandavägen samsas i korsningen längre, meddelar Trafikverket i ett pressmedelande.

— Detta kommer leda till en trafiksäkrare miljö och framförallt ett bättre trafikflöde, säger Stefan Jiverö, projektledare på Trafikverket.

Du som ska från Volvoområdet till Hisingsleden norrut kan med fördel välja att köra via Kålseredsmotet istället för Sörredsvägen.

Trafiken från Björlandavägen leds om

Samtidigt återstår vissa arbeten vid rondellen under bron. Detta påverkar biltrafiken fram till den 22 december, då västergående trafik på Björlandavägen inte kan köra söderut på Hisingsleden i korsningen. Trafiken hänvisas vända i rondellen vid Sörredsvägen föratt nå Hisingsleden.

Nu är bron vid Björlandamotet klar vilket gör att trafiken på Hisingensleden inte måste samsas eller vävas ihop med trafik från Björlandavägen. Foto: TRAFIKVERKET

Den stora ombyggnaden av Hisingsleden har pågått i flera år och etappen kring Björlandamotet där Hisingsleden korsar Björlandavägen har stundtals stängts av för trafik när stora arbeten genomförts, något HelaHisingen.se rapporterat om.

Gång- och cykelbana klar i vår

Den 22 december öppnar hela Björlandamotet. Undantaget gäller gång- och cykelbanan längs Hisingsleden som planeras stå klar först under våren 2024. Under vintern och våren återstår sedan en del återställningsarbeten men detta ska enligt Trafikverket inte påverka trafiken i någon större omfattning.

Med färdigställandet av Björlandamotet går arbetet med Hisingsledens södra del i mål – nästan sex månader tidigare än beräknat. Även breddningen av leden är klar, med fyra körfält som mittsepareras med en barriär.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: