Varnar för långa köer på och kring Hisingsbron från april till september: ”Åk kollektivt eller cykla”

Den 2 april-15 september kommer det vara begränsad framkomlighet för trafiken på Hjalmar Brantingsgatan mot Hisingsbron. Nu varnar Trafik Göteborg för köer i rusningstid och trafikanter rekommenderas att välja andra älvförbindelser eller att ta kollektivtrafiken.
Orsaken till sommarens trafikstörning kring Hisingsbron: Hisingens nya spårvägslinje till Lindholmen.

Som HelaHisingen.se tidigare berättat är bygget av en ny spårväg och citybusslinje mellan Lindholmen och Frihamnen i full gång. Sedan arbetena startade i hösten 2023 så påverkas trafiken i området på olika sätt. Bland annat har busstrafik (buss 19, 99 med flera) letts om från Lindholmsallén till den nya vägen som går parallellt med Lundbyleden, flera avfarter längs Lindholmsallén stängts av och hela området vid Plejadgatan/Ceresgatan är en stor byggarbetsplats.

Den 2 april startar förberedande arbeten med att koppla på den nya spårvägen mellan Hisingsbron och Frihamnen.

Detta kommer att leda till begränsad framkomlighet för trafiken på Hjalmar Brantingsgatan mot Hisingsbron fram till september.

Det som sker är att biltrafiken mot Hisingsbron leds om via en tillfällig parallellväg med endast ett körfält, på en kortare sträcka i höjd med Frihamnsmotet (se karta).

2 april till mitten av september kommer vägarbete pågå på Hisingsbron – när Hisingens nya spårvägslinje byggs från bron bort mot Lindholmen. Karta: TRAFIK GÖTEBORG

Samtidigt stängs påfarten från Frihamnsmotet mot centrum och trafiken hänvisas till andra vägar. Detta kan leda till köer och längre restider, särskilt i rusningstid.

— I våra analyser ser vi att det är mest trafik mellan klockan 07:00 och 09:00 och mellan klockan 15:00 och 18:00 på vardagar. Värst är det klockan 16.00-17.00. Försök därför att undvika dessa tider eller välj en annan älvförbindelse. Eller ännu hellre – åk kollektivt eller cykla, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg i ett pressmeddelande.

Omväg till Backaplan på ena sidan leden

Trafik Göteborg berättar vidare att gång- och cykeltrafiken på Hjalmar Brantingsgatan – på sidan mot Frihamnen – leds om via Frihamnen. För den som ska till eller från Backaplan innebär det en omväg och rekommendationen är att istället välja gång- och cykelbanan på motsatt sida. Kollektivtrafiken kommer fram men buss och spårvagn får samsas i samma körfält.

Samtidigt som detta arbete pågår är är det alltså även begränsad framkomlighet i området runt Lindholmen och Lundbyvassen. Från den 8 april flyttar även resten av busstrafiken i Lindholmsallén ut från den bussfil i mitten av allén där de hittils kört. Nu kommer bussarna att köra ute i de allmänna körfälten, där bussar får samsas med biltrafiken. Kombinera detta med de ständiga avstängningar och omledningar av trafiken som pågår kring Lindholmsallén kommer det att bli rejäla köer även här.

Både trafikanter och kollektivtrafikresenärer får räkna med längre restider än vanligt. Därför kan det vara bra att välja andra färdsätt till exempel cykel eller färja – under våren kommer en ny gratisfärja att börja köra mellan Stenpiren och den nya hållplatsen Lundbystrand, något du kan läsa mer om här.

Kör man bil till Lindholmen rekommenderas man att välja någon av parkeringsplatserna norr om Lindholmsallén eller vid Frihamnen för att sedan till exempel gå eller ta en Styr & Ställ-cykel den sista biten då området mellan busshållplatserna Pumpgatan och Sannegårdshamnen kommer få se omfattande byggarbeten under den kommande tiden.

Planen är att spårvägsbygget kommer pågå till årsskiftet 2025/26, därefter spårvagnarna ska börja trafikera sträckan. På sikt är tanken att spårväg ska kunna gå från Brunnsbo (där en ny pendeltågsstation ska byggas) via Backaplan och Lindholmen genom en spårvägstunnel under Göta Älv till fastlandet och vidare till Linnéplatsen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: