Byggdes 1953 – nu ska skolan rivas (delvis) och byggas om för 134 miljoner

Befolkningsutvecklingen på Hisingen gör att flera skolor byggs om och utökas. Nu ska Toleredskolan i Lundby delvis rivas och ersättas med en ny skolbyggnad samt en efterlängtad idrottshall. Byggherre är lokalförvaltningen i Göteborgs Stad och ombyggnaden beräknas stå färdig under sommaren 2022.

Toleredsskolan byggdes redan 1953 och är en F-9-skola för cirka 700 elever. Nu behöver skolan byggas om och byggas till för att klara att ta emot ytterligare 300 elever. Om- och tillbyggnaden sker etappvis och eleverna får under tiden undervisning i provisoriska evakueringslokaler på en intilliggande tomt. Kostnaden för projektet beräknas till 134 miljoner kronor.

— Vi började i juni 2020 med att riva och påla för grunden, vi fortsatte under hösten 2020 med alla grundarbeten. Den prefabricerade stommen restes under vinter och vår 2021 och därefter har vi byggt taket och även påbörjat de invändiga arbetena, säger Ola Ragnarsson, byggledare på Dayspring AB och konsult för Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen och som är delaktig i hela projektet och i alla olika faser, i ett pressmeddelande.

Ny idrottshall samt slöjd-, hemkunskaps- och NO-salar

Förutom Idrottshallen byggs nya undervisningslokaler inom ämnena slöjd, hemkunskap och NO. Den nya skolbyggnaden ska bli fyra våningar med en yta på 4 763 kvadratmeter. I projektet ingår även en ombyggnad av det befintliga mottagningsköket, för att uppnå en högre kapacitet, skriver man i pressmeddelandet.

Den nya byggnaden har hämtat inspiration från den omkringliggande bebyggelsen från 1950-talet, samtidigt som den har en egen ”samtida karaktär”, som man uttrycker det. En ambition om att få gammalt och nytt att mötas. Byggnaden står på en sockelvåning i ljust tegel och de övriga våningarna har en fasad med tegelröda plåtromber som ger ett livfullt skuggspel över fasaden.

Visionsbilden: Så här ska Toleredsskolan se ut i framtiden. Foto: D Office Arkitekter AB

Interiören har en varmgrå bas där avdelningarna går i olika temafärger; gult, orange, rött, lila och grönt. Alla dessa färger återfinns i både gradänger, väggar, elevskåp och nischer.

— Nu har vi ett år kvar till slutbesiktningen och vi är säkra på att det kommer att bli en fin byggnad. Det är ett mycket roligt projekt att vara delaktig i som kommer att bli synligt i området och med fina spännande material. Fasaden med plåtromber är en modern version av stavverk som man känner igen från gamla stavkyrkor. Det blir mycket vackert, säger Ola Ragnarsson.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: