Klassiskt Hisinge(n)hus byggs om – får flera nya våningar

Den klassiska byggnaden var en gång det största huset i området, ett stopp vid Backaplan längs vägen ut mot Björlanda. I dag är ”Hisinge Hus” bara en byggnad i mängden – men nu ska den få växa på höjden!

Byggnaden på Gustaf Dalénsgatan i östra Kvillebäcken har funnits i generationer, men är i dag kanske mest känd som hem åt hot pot-krogen restaurang Dubbelgården på bottenvåningen, Laserdome Hisingen i källarvåningen och andra verksamheter som närboende besöker mellan varven.

Nu ska Hisinge Hus, eller ”Hisingehus” som en del kallar det, växa – på höjden.

”Hisinge Hus” på Gustaf Dalensgatan med dagens fyra våningar.
Framtidens Hisinge Hus? Så här kan byggnaden växa från fyra till sju våningar framöver.

Detaljplanen för det här kvarteret kan nu komma att ändras, om Göteborgs stad klubbar idén. Syftet med detaljplanen är att göra en ändring i nuvarande stadsplan och detaljplan för att möjliggöra en högre bebyggelse.

”Detta för att skapa möjligheten att utöka befintlig bebyggelses kapacitet genom en påbyggnad. Lämplig höjd studeras i planarbetet”, skriver Stadsbyggnadskontoret om ärendet.

Byggnaden som är privatägd och består av kommersiella lokaler kan alltså växa från dagens fyra våningar till omkring sju våningar, i alla fall sett till visionsbilden, i framtiden.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: