Därför stoppas nya handbollsarenan på Hisingen – ”Inte är en lämplig lösning”

När Lisebergshallen revs på grund av Västlänken-bygget stod handbollsgiganterna RIK utan hemmaplan. En tillfällig arena i Frihamnen på Hisingen blev förslaget för ”de vita eleganterna”. Men nu rivs den planen upp.

Sedan Lisebergshallen revs som ett resultat av bygget av pendeltågstunneln Västlänken har Älvstranden Utveckling utrett förutsättningarna för att bygga en temporär hall i Frihamnen, där bland annat Redbergslids IK, Sveriges mest framgångsrika handbollsklubb genom tiderna, skulle få spela handboll under byggnadstiden. Utredningen har haft i uppdrag att titta på om det är möjligt att bygga en tillfällig arena i form av en så kallad övertryckskonstruktion i Frihamnen.

Exempel på så kallade ”övertryckshallar” ur Göteborgs stads utredning om en ny handbolls- och idrottsarena i Frihamnen.

Men under utredningengs gång – som utfördes tillsamammans med Higab och Stadsledningskontoret – kom man fram till att kalkylen på 55 till 70 miljoner kronor skulle riskera att överskridas. Detta för att utredningen kom fram till att en övertryckskonstruktion, som är ett tält med två lager dukar som bärs upp av ett högre lufftryck på insidan, inte är en lämplig lösning. Stadsledningskontoret kom i sitt kalkylunderlag fram till att en övertryckslösning har drygt dubbelt så hög energiförbrukning som en fast hall.

I stället föreslog man till slut ett bygge av en en stålhall uppbyggd med pelare och fackverk som kläs in med isolerande element. Stålhallskonstruktionen skulle kunna utformas för att motsvara de ställda kraven på arenan, men investeringen beräknas i så fall uppgå till mellan 110 och 115 miljoner, jämfört med de 70 miljoner som var tänkta för projektet.

Skiss över området så visar de tre möjliga placeringsalternativen för en idrottshall i Frihamnen. Blått streck visar planerad
spårvagnsdragning. Foto: GÖTEBORGS STAD

Stålhall föreslogs i stället för övertryckshall

Dessutom kom utredningen fram till att det är tveksamt om anläggningen går att flytta till annan plats när det tillfälliga bygglovet har upphört, vilket gjorde att Stadsledningskontoret bedömde att kommunfullmäktige behöver göra ett nytt ställningstagande i ärendet och lämna nya uppdrag för att komma vidare i frågan.

I utredningen slås fast att det är stor efterfrågan på hallar i Göteborg. Göteborgs stad skriver att ”staden växer och det kommer att finnas behov av nya hallar under överskådlig tid. Stadsledningskontoret har därför i samråd med idrotts- och föreningsförvaltningen utgått ifrån att om det visar sig vara ekonomiskt och tekniskt försvarbart så ska anläggning som placeras i Frihamnen kunna flyttas till annan plats i Göteborg och kunna byggas om till att bli en renodlad skol- och breddidrottsanläggning under ytterligare 15-20 år.”

Skiss på inbyggd airdome, exempel på arena-alternativet som nu har förkastats av utredningen.

Därför har samtliga analyserade förslag en förväntad livslängd på omkring 30 år. Alternativet är att förutsätta att det finns ett restvärde på byggnaden som motsvarar det bokförda värdet och sälja anläggningen efter 10-15 år. En försäljning är sannolikt möjlig för en övertryckshall men kan vara svårare för en fast konstruktion.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna (i ett särskilt yttrande) vill därför ge Got Event tillsammans med idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att göra en ny utredning för att hitta en annan temporär ersättare till Lisebergshallen. Nu återstår det att se var kommunfullmäktige föreslår att idrotten som haft Lisebergshallen som hemmaplan ska ta vägen framöver.

Och då är det inte säkert att den hamnar på Hisingen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: