Här är planen för ny gång- och cykelbro mellan Hisingen och centrum

Kommunstyrelsen gick på stadsledningskontorets linje – nu ska en gång- och cykelbro byggas mellan centrala Göteborg och Hisingen. Budgeten är 900 miljoner kronor och tanken är att placeringen ska bli mellan Packhuskajen vid casinot och Hugo Hammars Kaj på Lindholmen.

Trafiknämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om den fortsatta inriktningen för planering av en ny gång- och cykelbro över Göta älv. Inriktningsbeslutet gäller i första hand att fastställa placering och ekonomiska ramar för det fortsatta planeringsarbetet. Baserat på tidigare utredningar föreslås att den fortsatta planeringen avgränsas till en sträckning mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Projektet föreslås ges en samlad projektram om 900 miljoner kronor (2020 års prisnivå).

Från början valde man mellan fem alternativ för gång- och cykelbro över Göta Älv och Trafiknämnden beslutade att det bästa alternativet är det mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj, som är det tredje (mittersta) alternativet på bilden nedan. Bron planeras därmed att gå från området vid Svenska Spels casino och i princip platsen där Petter Stordalens nya hotell på Lindholmen, i Geelys nya campus, byggs på Lindholmen.

Alternativen: Dessa fem platser har Göteborgs stad tittat på för den nya gång- och cykelbron.

Frågan om gång- och cykelförbindelser över Göta älv har utretts under flera år av Göteborgs Stad. Behovet av en bro är stort.  Den är en bärande del i att stadskärnan ska kunna växa över älven och bidra till en mer sammankopplad, nära och robust stad. Bron förväntas bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg.

LÄS MER: Beslutat: Här ska den nya tunneln byggas under Göta Älv

Under senare år har frågan fått ny aktualitet. I kommunfullmäktiges budget för 2020 och 2021 står att: ”Ökad framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när Älvstranden byggs ut med. Därför ska planeringen av en ny gång- och cykelbro över älven prioriteras ”.

Byggs även färjeläge i samma område

Som HelaHisingen tidigare berättat ska samma kaj i Götaverkens gamla varvsområde även få ett nytt färjeläge. Då måste en av Göteborgs hamnkranar bort. Plats ska beredas inför den tänkta premiären för färjeläget vid Kanalhuset till 2022.

HelaHisingen.se har haft kontakt med Västtrafik för att se hur brobygget påverkar deras färjetrafik, inte bara till den hållplats som ska byggas där en bro ska stå om tio år – men även färjetrafiken med Älvsnabben till Lilla Bommen. Västtrafik menar på att de anpassar sina linjer, hållplatser och planering till den stadsutveckling som sker men inte har planerat för hur det ska se ut så långt in i framtiden som när bron ska stå klar.

Nu krävs bara ett ja från mark- och miljödomstolen för att gång- och cykelbron mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen ska kunna förverkligas.

Trafiknämnden har även nyligen beslutat om den nya kollektivtrafiktunneln under älven, vilket du kan läsa mer om här. Därmed kommer det byggas två nya älvförbindelser mellan Lindholmen och fastlandet framöver.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: