Torslanda tvärförbindelse: Nu har du chansen att påverka hur den blir

Tvärförbindelsen i Torslanda är en omstridd och debatterad fråga. I decennier har röster höjts för att bygga bort trafikkaoset genom centrum – medan andra pratat om oron för bullernivåerna, fortkörning och förstörd natur där tvärförbindelsen ska byggas. Men nu har alla medborgare chansen att lämna synpunkter.

Bakgrunden till den utdragna frågan om en tvärförbindelse i Torslanda handlar om att avlasta den ansträngda trafiksituation som finns. Främst är det trafikkaoset på 155:an och genom Torslanda centrum som man vill rikta om. Därför gavs i oktober 2020 uppdraget att ta fram en detaljplan för tvärförbindelsen genom Torslanda, Lilleby och Syrhåla. Och efter flera utredningar var Göteborgs stad fast besluten om att bygga den.

— Det är en besvärlig trafiksituation, det har det varit väldigt länge. Om vi inte får till tvärförbindelsen, kan vi inte utveckla Torslanda med nya bostäder. Tvärförbindelsen syftar till att möjliggöra en fortsatt utveckling i Torslanda, har Sirpa Antti-Hilli, konsultsamordnare och ansvarig för ärendet på Stadsbyggnadskontoret, tidigare sagt till Hela Hisingen.

Detaljplan för Torslanda tvärförbindelse. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Plankartan är färdig – alla kan lämna förslag fram till 18 oktober

Nu är dock både planbeskrivning och plankartan färdiga och Byggnadsnämnden har bestämt sig för att gå ut på samråd med detaljplanen. Det innebär att alla medborgare kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget – fram till den 18 oktober.

I planbeskrivningen skriver stadsbyggnadskontoret varför de anser att tvärförbindelsen behövs: ”Genom tvärförbindelsen kan stadsdelen utvecklas med ytterligare bebyggelse och en mer hållbar trafiksituation tillskapas. Vägsystemet kommer att bli mer balanserat och mindre störningskänsligt. Trafikmiljön blir dessutom tryggare och säkrare vid Kongahällavägen, inte minst vid passage över vägen, där dagens situation av många beskrivs som ohållbar”.

— Syftet är att avlasta Kongahällavägen, som har en väldigt ansträngd trafiksituation speciellt på morgonen och eftermiddagen med långa köbildningar. Även vid Torslanda torg och neråt är det en väg och om det är trafikköer så kommer inte räddningstjänsten fram om det ska göras en utryckning, har Sirpa Antti-Hilli, konsultsamordnare och ansvarig för ärendet på Stadsbyggnadskontoret, tidigare sagt till Hela Hisingen.

Planområdet och föreslagen tvärförbindelse i förhållande till berörda fastigheter. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Utdragen fråga – finns risk att det överklagas

Samtidigt konstateras man att naturvärden samt kulturmiljön i området som ska bebyggas kan komma att påverkas negativt. Det finns också en risk att de som bor i Älvegårdsområdet, som är vana vid låg trafik, kommer att sätta sig emot den ökade trafiksituation i området som en tvärförbindelse innebär.

Efter samrådet hoppas kontoret kunna få en antagen plan i första eller andra kvartalet 2024. Men en detaljplan kan överklagas och det här är en plan som påverkar ganska många, så det finns en risk att det kan bli överklagat.

Därför tror man att ett första spadtag kan tas först under 2025.

Medborgare som vill lämna synpunkter kan göra det via Stadsbyggnadskontorets hemsida här.

Bilden illustrerar principerna för de två alternativ som ligger ute för samråd. Röd visar öster om bebyggelsen och blå visar väster. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: