Efter nedläggningen i Lindholmen: Nu får Eriksberg bibliotek – och Sannegården self service vid ICA

Vid årsskiftet lägger Älvstrandens folkbibliotek ner. I stället ska en mindre lokal i Eriksberg samt en biblioteksservicestation vid Ica i Sannegården öppnas.
— Arbetet med att färdigställa lokalerna startar nu och vi kommer att öppna så snart det är möjligt, säger Annika Cross, verksamhetsområdeschef för Sydväst/Hisingen på Kulturförvaltningen.

Från och med 1 januari kommer det inte längre gå att låna böcker för allmänheten på Älvstrandens bibliotek. I stället ska det bli ett renodlat skolbibliotek för de gymnasieskolor som ligger i närheten. Sedan dess har Kulturförvaltningen försökt hitta nya lokaler för ett bibliotek i närområdet.

Nu kommer beskedet att två nya folkbiblioteksverksamheter i norra Älvstranden ska öppna ”så snart som möjligt”. En av lokalerna ligger på Monsungatan vid Eriksbergskranen, där ett mindre bibliotek för barn och familjer ska finnas.

— Området har vuxit under flera år och här bor många barnfamiljer som nu får enkel och nära tillgång till biblioteksservice. Men biblioteket välkomnar naturligtvis alla som bor i området. Alla kan, precis som idag, reservera böcker och hämta dem på Eriksberg, säger Annika Cross på Kulturförvaltningen i ett pressmeddelande.

Ena lokalen blir en självservicestation

Den andra lokalen blir en så kallad biblioteksservicestation. Det innebär att man kan reservera sina böcker på nätet, till exempel, men att man kan gå och hämta dem i servicestationen. Den ska vara i samma byggnad som ICA Kvantum i Sannegården och här ska man även kunna lämna tillbaka böcker.

— Sammantaget blir det en större spridning på biblioteksservice i hela området när vi kompletterar med de här två lokalerna. Vi erbjuder då fyra typer av biblioteksverksamheter från Eriksberg till Vågmästareplatsen. Både Lundby bibliotek och Kyrkbyns bibliotek ligger nära Lindholmen och kan nås på 5-15 minuter med lokaltrafiken, säger Annika Cross.

En av anledningarna till att kulturförvaltningen inte längre kunde vara kvar i Älvstrandens skolbibliotekslokaler är för att avtalet löpt ut. Samtidigt finns ett så kallat inriktningsbeslut på att folkbiblioteksverksamhet inte ska ligga i skolbiblioteks lokaler.

Utredning om vilka bibliotek som skulle vara kvar

Med utredningen ”Framtidens bibliotek i Göteborg” försökte man kartlägga hur människor bor och rör sig i förhållande till var Göteborgs 25 bibliotek finns. Det var i samband med den utredningen som beslut togs att Älvstrandens folkbiblioteksverksamhet inte längre skulle drivas vidare på den befintliga platsen.

— Det är mycket som kommer att hända på lokalsidan inom våra bibliotek framöver. Vissa befintliga bibliotek behöver byta lokaler av olika anledningar, vissa måste rustas upp, andra, som till exempel i Biskopsgården, behöver större och mer tillgängliga lokaler. Ytterligare andra områden kan behöva komplettera den befintliga biblioteksverksamheten med en så kallad självservicestation. Målet med vårt arbete är att erbjuda en jämlik och tillgänglig biblioteksservice i hela staden där vi når så många som möjligt, säger Jonna Ulin, avdelningschef på Göteborgs bibliotek och kulturhus, i pressmeddelandet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: