Engelska skolan kan få skövla skogen vid Flunsåsparken

Internationella engelska skolan kan få köpa skogsmarken vid Flunsåsparken. Men förslaget upprör Hisingsborna och en namninsamling med över 500 underskrifter vill stoppa kommunens planer.
”Jag vill bevara skogen och djurlivet för att jag inte vill att mina barn ska växa upp vid en bullrig och dammig byggarbetsplats. Hela området kommer att förstöras av kommunens planer”, skriver en av de som skrivit under.

Fastighetskontoret har lämnat in ett förslag till beslut om försäljning av skogsområdet norr om Flunsåsparken. Tanken är att företaget Novum, som driver Internationella engelska skolan, ska köpa skogsområdet och bygga en skola samt ett boende med särskild service.

”Kontoret ser positivt på att aktuellt företag får möjlighet att utveckla sin verksamhet och bygga lokaler för skola och boende med särskild service, vilket stärker utbudet av kommunal service i området”, står det i förslaget som lämnades in 23 maj.

Här är området som försäljningen avser. Foto: Fastighetskontoret.

Protesten: ”När staden planerar att bygga mängder av nya bostäder runt Backaplan blir det extra viktigt att värna de skogsområden som redan finns”

Flunsåsparken är Sveriges i dag enda folkpark med fri entré och ligger nära Wieselgrensplatsen. Det skogsområde som berörs ligger norr om parken och kort efter förslaget om försäljning startades en namninsamling som heter ”Skydda skogen vid Flunsåsparken”. Initiativtagaren är Daniel Stensman, som bor vid skogen, tillsammans med andra boende i området. I skrivande stund har den fått 525 underskrifter.

— Det är många som har skogen som sitt närmsta grönområde och många förskolor använder den i sina verksamheter. Området förtätas hela tiden med nya bostäder och dagens stadsplanering ger sällan plats för större uppvuxna skogsområden. När staden planerar att bygga mängder av nya bostäder runt Backaplan blir det extra viktigt att värna de skogsområden som redan finns i närheten, säger Daniel Stensman.

Anledningen till att frågan blir viktig är för att det inte är kommunen som behöver marken, utan ett privatägt bolag, menar han:

— Kommunens  förslag är märkligt och ogenomtänkt. Att fastighetskontoret vill sträcka sig så långt för att hjälpa ett fastighetsbolag att exploatera ett litet skogsområde som dessutom är olämpligt för verksamheterna är anmärkningsvärt. Stadens miljömål verkar väga lätt mot en gammal detaljplan från 1962. Det kan tyckas vara viktiga verksamheter som ska byggas men här handlar det inte om att kommunen letar efter platser att bygga skola och boende. Det är ett fastighetsbolag som letar verksamheter till sitt markområde för att göra det lönsamt. Kommunen har många faktorer att ta hänsyn till vad gäller stadsplanering men det är inte en.

Karta över området som förslaget avser. Foto: Fastighetskontoret.

”Det är orimligt idag, 2022, att skövla viktiga skogsområden för att bygga vinstdrivande skolor”

På namninsamlingen på Facebook har kommentarerna rasat in och det är många som är arga över att skogen kan skövlas för privata intressen:

”Jag vill bevara skogen och djurlivet och för att jag inte vill att mina barn ska växa upp vid en bullrig och dammig byggarbetsplats. Hela området kommer att förstöras av kommunens planer.”

”Det är orimligt idag, 2022, att skövla viktiga skogsområden för att bygga vinstdrivande skolor, det är ingen bra prioritering. Det finns många områden och ytor som redan är påverkade som isf är bättre lämpade, om vi ens behöver fler vinstdrivande skolor.”

”Hisingen är täckt med ytor som behöver förnyas och bebyggas (gamla industrihamn etc.) Det är absurd att förstöra grönområden i vinstdrivande syfte.”

”Bevara de skogsområden som finns på hisingen!!”

Beslut tas 20 juni – Fastighetskontoret: ”Riskerar att påverka opinionen i en negativ riktning”

Fastighetskontoret har dock tagit i beaktande att förslaget kan mötas med en viss negativ opinion, men föreslår ändå en försäljning av skogsmarken:

”Att prövningen eventuellt endast sker i en bygglovsprocess, där bara nära grannar har möjlighet att påverka, kan bidra till en negativ opinion bland kommuninvånarna. Även det faktum att byggrätten i gällande stadsplan saknar överensstämmelse med gällande översiktsplan, utlagd som natur- och rekreationsområde, riskerar att påverka opinionen i en negativ riktning”, skriver Fastighetskontoret.

Fastighetsnämnden ska den 20 juni ta ett beslut om huruvida marken ska säljas eller inte.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: