Förskolan blev nästan 35 miljoner kronor dyrare – kommunen spräckte budgeten

Slutnotan för Lisa Sass förskola i Backa landade på 90, 4 miljoner – 34, 7 miljoner över den budget som kommunen ursprungligen hade. Hisingsförskolan är bara ett av flera projekt där budgeten har spräckts rejält under de senaste åren.
— Vi är inte alls nöjda med att det ser ut så här, säger Lina Cavallin, avdelningschef på Lokalförvaltningen till tidningen Göteborg Direkt.

Nybyggnationen av skolor, förskolor och äldreboenden står för de högsta kostnaderna i Göteborgs stads olika investeringsprojekt. Men under de senaste två åren har den ursprungliga budgeten spräckts rejält – och notan har landat på flera miljoner över vad det var tänkt, skriver Göteborg Direkt.

— En orsak är att budgeten sätts för tidigt, innan vi exempelvis har tagit markprover och utrett alla risker. En annan är att priserna på byggmarknaden har stigit, säger Lina Cavallin, avdelningschef på Lokalförvaltningen till tidningen.

Skiss från Lisa Sass förskola i Backa från den ursprungliga projektplanen. Foto: Glantz Arkitektstudio.

Detaljplan från 1970 och byggnadshöjd på sju meter

Ett av projekten är Lisa Sass förskola i centrala Backa på Hisingen. Förskolan påbörjades i april 2018 och är nu nybyggd på en 1 800 kvadratmeter stor yta. Den har två plan med 8 avdelningar för 144 barn, samt ett kök och ligger nära grönområden i angränsade parkytor samt Selma Lagerlöfs torg.

Detaljplanen vid byggstarten var från 1970 och eftersom byggnadshöjden var på sju meter innebar det en utmaning för olika installationer vid byggstarten. Bland annat blev höjden styrande i byggnadens speciella takutformning med bandtäckt stålplåt av mörk silvermetall.

Tanken var att förskolan skulle stå klar tidigare, men försenades av olika anledningar.

Betalat över en halv miljard extra – ”Vi är inte alls nöjda”

Under 2020 och 2021 har Göteborgs stad sammanlagt betalat en halv miljard kronor mer än det var tänkt från början till olika projekt.

— Vi är inte alls nöjda med att det ser ut så här. Därför beslutade Lokalnämnden i februari att införa en ny investeringsprocess, säger Lina Cavallin till Göteborg Direkt.

Varför den ursprungliga budgeten inte har hållit beror, enligt Lina Cavallin, på att budgetbesluten har fattats på för lösa grunder. Därför ska de i framtiden utreda mer inför varje investeringsbeslut.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: