Förskola på Hisingen gör internationell succé

Så här ska fossilfria förskolan Hoppet se ut när den snart är klar. llustration: Link Arkitektur.

Förskolan Hoppet på Backa kyrkogata byggs helt fossilfri. Därför representerar förskolan just nu en av Sveriges bästa under världsutställningen i Dubai.
— Jag tror det har att göra med den höga ambitionsnivån i projektet, att försöka göra det omöjliga möjligt, att bygga en förskola som är fossilfri i alla led, säger innovationsledaren Elsa Fahlén till Vårt Göteborg.

Förskolan Hoppet på Hisingen är ett unikt nybygge eftersom det går ut på att återanvända så mycket material som möjligt, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare. Tanken har varit att minska klimatavtrycket genom att återanvända byggmaterial.

Bland annat har man under konstruktionen använt innertak från kontorslokaler som skulle rivas samt gamla möbler till inredningen. Man har dessutom använt lera från Göteborgsoperans scen.

— Vi utgick från en testad schaktjord och använde den som grund, men så behövde vi även lerig jord och där kom Opera-leran in perfekt, så vi tog av den och fick rätt komposition på vårt material, har Mikael Åberg, lerbyggnadsexpert på Rammed Homes, tidigare förklarat.

Förskolan Hoppet kommer stå färdig snart och elever och personal ska flytta in i januari. Foto: Göteborgs stad.

LÄS MER: Här bygger de en ny förskola på Hisingen – med återanvända material

”Många innovationer i projektet”

Nu deltar Elsa Fahlén, innovationsledare för lokalförvaltningens program för klimatneutral byggnation, under världsutställningen i Dubai. Där har förskolan valts ut att representera ett av Sveriges bästa verksamheter.

— Jag tror det har att göra med den höga ambitionsnivån i projektet, att försöka göra det omöjliga möjligt, att bygga en förskola som är fossilfri i alla led. Men också på grund av allt fantastiskt som vi lyckats åstadkomma i ett enda byggprojekt, exempelvis vad det gäller att använda biobaserade material såsom trä, en grund som till stor del består av återvunnet glas, markrör av installationsspill och en massa återbruk, för att nämna några av alla innovationer i projektet, säger hon till Vårt Göteborg.

Enligt Vårt Göteborg har förskolan Hoppet lyckats pressa ner de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent, i jämförelse med en vanlig referens-förskola. Med utgångspunkt i det, är Göteborgs Stad Lokalförvaltningens mål att nå klimatneutralitet och fossilfrihet i många fler nybyggen.

— Omkring år 2030 ska vi var där. Kommunfullmäktige har beslutat att vi ska nå nära noll i klimatpåverkan vid ny- och ombyggnation till 2030 och vi ska nå en halvering av klimatpåverkan till 2025, jämfört med 2020 års nivåer. Vi jobbar just nu med att skala upp lösningar med låg klimatpåverkan i alla våra nyinvesteringsprojekt redan till nästa år för att sträva mot 2025-målet, säger Elsa Fahlén till Vårt Göteborg.

Platschefen Martin Andersson på byggfirman RA Bygg som konturerar den första fossilfria förskolan i Backa. Foto: Göteborgs stad.

Förskolan beräknas vara färdigbyggd inom kort och tanken är att personal och barn ska flytta in redan i januari nästa år.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: