Så ska Trafikverket lösa köerna på Hisingen – första etappen av Hisingsleden klar – ska breddas till fyra körfält

Långa köer och stora problem i trafiken på Hisingen. Det gör att Trafikverket håller på att bygga om Hisingsleden, bland annat så att den breddas till fyra körfält i söder.
— Det känns bra att den första etappen, Halvors länk, är helt klar nu och att även den nya gång- och cykelbanan är på plats, säger Stefan Jiverö, projektledare på Trafikverket.

I en tidigare rapport konstaterar Trafikverket att det ”i dagsläget finns tidvis stora problem med köbildning i det övergripande vägnätet på Hisingen, främst på E6 och Lundbyleden men även i viss mån på Hisingsleden”.

Därför har man bestämt att Hisingsleden ska byggas om – från Vädermotet i syd till Björlandavägen i norr. Den södra delen av Hisingsleden kommer att breddas till fyra körfält och separeras i mitten av en barriär. Dessutom ska flera signalreglerade korsningar ersättas med planskilda trafikplatser.

Det övergripande målet är att öka kapaciteten för godstrafik, men även att höja säkerheten.

LÄS MER: Nu stänger Tingstadstunneln: Renoveras i 1,5 år – “Långa köer – Ställ bilen”

Ska underlätta för transporter från de stora industrierna

Arbetet med att bygga om Hisingsleden har delats in i fyra etapper, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare, och nu är alltså den första etappen klar. Det handlar om Halvors länk, den tvärlänk som går mellan väg 155 och Hisingsleden, som ska underlätta för transporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen.

— Det känns bra att den första etappen, Halvors länk, är helt klar nu och att även den nya gång- och cykelbanan är på plats. Det enda som återstår är ett arbete med den sista beläggningen som görs under sommaren. Nu fortsätter arbetet med de tre återstående etapperna i projektet, säger Stefan Jiverö, projektledare på Trafikverket.

Illustrationsplanen för Halvors Länk. Foto: Trafikverket.

Bygget pågår i etapper – Hisingsleden, Kålseredsmotet och Björlandamotet – fram till 2024

I december förra året öppnade Halvors länk med två körfält i vardera riktningen på Hisingsleden samt en ny väg mellan Ytterhamnsmotet på väg 155 och Hisingsleden. Men nu är den helt färdigställd så att även Vikansmotet och en ny gång- och cykelbana är klar. Det innebär att alla delar nu är klara och helt öppna för trafik.

Ombyggnationen av Hisingsleden är indelat i fyra produktionsetapper. De övriga tre etapperna, förutom Halvors länk, är Hisingsleden, Kålseredsmotet och Björlandamotet. Byggandet beräknas vara klart 2024. 

Halvors länk och kopplingen till Göteborgs Hamn och nya verksamhetsområdet Halvorsäng. Foto: Trafikverket.
I nästa etapp ska nya trafikplatser – eller “mot” – byggas längs Hisingsleden.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: