George Jansizian: Köpa båt på Hisingen – hårt tryck, men det kan bli en dyr affär…

Juristen George Jansizian är HelaHisingens juridiska krönikör som skriver om hur lagen påverkar vanliga människors liv. Han driver George Juristbyrå i Hildedal på Hisingen och skriver regelbundet krönikor hos HelaHisingen.se.

På Blocket ökade antalet annonser för både segelbåtar och motorbåtar med 21 procent jämfört med 2019, och inför sommaren 2021 såg intresset inte ut att svalna direkt. Prisutvecklingen för begagnade båtar har stigit med 11 procent där medianpriset för motorbåtar stigit med 15 procent och segelbåtar med 7 procent. Bland köparna har Intresset för så kallade ”nybörjarbåtar” varit särskilt stort (Källa: Blocket).

Som vi tidigare har skrivit är det intressant att studera en rad effekter av pandemin där vi bland annat har sett nya trender växa fram såsom ”hemester”. Ett led i en framgångsrik hemester har bland annat varit att köpa en båt – något som blir intressant för många på Hisingen inte minst med tanke på att Björlanda Kile småbåtshamn är en av norra Europas största båthamnar med 2 400 båtplatser och utrymme för 1 500 vinterupplagda båtar.

Därför tycker många att ett båtköp kan var en möjlighet att göra sommaren extra speciell och komma så nära utlandskänslan som det bara går.

För dig som ska köpa en båt för första gången är det lätt att bli frälst bara av själva utseendet på båten. Det är lätt hänt att man går i fällan och genomför en snabb affär utan närmare efterforskning. Efterfrågan på båtar gör att många köpare blir fartblinda och missar viktiga varningssignaler i samband med köpet. Om du går i köptankar är det viktigt att göra research kring båten, märket, modell, motor, elsystem och användningsområde.

Utöver din ekonomiska research kring underhållskostnader, båtplats och försäkring följer din faktiska undersökning när du väl hittar ett köpeobjekt som du är intresserad av. När du handlar en båt av en privatperson har du en omfattande undersökningsplikt som kräver att du ställer frågor om båten och följer upp eventuella brister som uppenbarat sig för dig. Provkör båten och skaffa dig en egen uppfattning så att den motsvarar dina förväntningar. Efterfråga allt underlag kring service, besiktningar, CE-märkning, motorstandard, eget underhåll och försäkringar. Om du känner dig osäker är det viktigt att ta hjälp av en expert eller att boka en besiktning innan du köper båten.

Håll koll: Vilken lagstiftning gäller?

Om du köper en båt av en privatperson som inte bedriver näringsverksamhet, ska Köplagens bestämmelser tillämpas. Det innebär att du som köpare har en omfattande undersökningsplikt där du riskerar att inte kunna kräva några påföljder av säljaren om du har brustit i din undersökningsplikt. Om du däremot är en konsument och köper båten av en båthandlare, d.v.s. du köper båten av en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, då ska Konsumentköplagen tillämpas istället. Detsamma gäller om du köper båten av en förmedlare som är näringsidkare och säljer båten för en privatpersons räkning.

När Köplagen är tillämpbar och du som köpare upptäcker ett fel, får du inte göra gällande att varan är felaktig om du inte inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att hen märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Vad som utgör skälig tid har betraktats olika från fall till fall enligt Köplagen. För konsumenter är förutsättningarna annorlunda. Meddelande om reklamation som lämnas av en konsument inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

En annan väsentlig skillnad för konsumenter är att fel som visar sig de första 6 månaderna efter avlämnandet, presumeras ha förelegat vid avlämnandet. Detta skapar en belastning för näringsidkaren att som har bevisbördan att påvisa att fel inte förelegat vid avlämnande och att felen kan ha uppstått på annat vis efter avlämnande. Det föreligger därmed ett större ansvar på näringsidkare och en viss trygghet för dig som köpare att köpa båt hos en båthandlare. Med det sagt, så kan du fortfarande göra en väldigt bra affär genom att handla din båt privat.  

När du går i köptankar så bör du även undersöka dina möjligheter till båtplats. Den juridiska beteckningen på avtalen varierar beroende på var du har tänkt att placera din båt. Du kan exempelvis få ett så kallat servitut på grannens tomt och brygga för att skapa en långsiktig garanti av en båtplats. Det går även att skriva längre nyttjanderättsavtal eller gå med i båtklubbar där du bör undersöka villkoren för upplåtelsen och föreningens stadgar.

Checklista: Att tänka på innan du köper en ny båt

 • Kontrollera säljarens behörighet och att det inte finns några lån som belastar båten.
 • Provkör båten och undersök den grundligt, d.v.s. se, lukta och lyssna.
 • Ställ frågor, särskilt om du observerar brister eller skador.
 • Efterfråga underlag från säljaren och tidigare ägare.
 • Kontrollera eventuella kvitton, avtal och garantier.
 • Är båten CE-märkt?
 • Efterfråga hur båten tidigare har använts? Syftet med båten? Vilken typ av vatten?
 • Kan du ta över säljarens försäkring eller måste du teckna ny? Påverkar det båten?
 • Om priset på båten motiverar en besiktning, så bör du begära en besiktning.
 • Kontrollera all elektronik och motorn i båten.
 • Är motorn godkänd att användas i förhållande till båtens kapacitet?

Det är viktigt att få juridisk rådgivning i samband med köp av en båt. Framförallt är det viktigt att upprätta ett skriftligt avtal. Anlita en kompetent jurist som upprättar era juridiska handlingar innan ni skriver på och köper båten.

George Jansizian, jurist
tips@helahisingen.se

Foto: Jeanette Edsjö

LÄS MER: