Trafikkaosen att undvika på Hisingen i sommar – då stängs Lundbytunneln, Marieholmstunneln och Hisingsbron – här sänks hastigheten till 50km/h

Kör du bil på Hisingen? Då är det som alltid en liten utmaning att ta sig fram på vår ö, men i sommar kan det vara extra bra att ha koll på vecka 24, mellan 11 och 17 juni. Då utförs nämligen underhållsarbeten i en serie tunnlar runt om i Göteborg. Framkomligheten i Lundbytunneln, Götatunneln, Gullbergstunneln och Marieholmstunneln påverkas alla kvälls- och nattetid. Utöver det pågår en rad olika väg-, spår- och ledningsarbeten som påverkar trafiken i ett flertal stadsdelar.

Under tiden som arbetet pågår stängs tunnelrör och trafiken leds om. På Hisingen är det arbeten i Lundbytunneln tisdag-onsdag 11-12 juni. Då stängs östergående riktning (mot centrum) mellan 20.00-05.30. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

När det är klart är det dags för Marieholmstunneln torsdag-fredag 13-14 juni. Då stängs båda tunnelrören mellan 22.00-05.00. Under tiden som dessa arbeten utförs stängs båda tunnelrören och trafiken leds om till andra älvförbindelser, meddelar Trafik Göteborg.

Vid Brantingsmotet på Hisingen ska ett ledningsarbete utföras från den 3 juni till hösten 2025. Under den här tiden påverkas trafiken på Lundbyleden och Hjalmar Brantingsgatan på olika sätt i etapper.

Brukar du köra bil över Hisingsbron kan det vara bra att ha koll på det spårvägsbygge som pågår omkring bron (samt i Frihamnen och längs Lindholmsallén) för närvarande. I ett första skede har det blivit minskad körfältsbredd och nedsatt hastighet till 50 kilometer i timmen på avfarten från Lundbyleden mot Frihamnsmotet i Brantingsmotet. Detta gäller inte bara i sommar utan i cirka ett år framöver.

Området mellan Backaplan och Hisingsbron genomgår omfattande väg, spår- och ledningsarbeten vilket påverkar framkomligheten. Foto: TRAFIK GÖTEBORG

Cyklar du i området? Från och med början av juni stängs gång- och cykelvägen på den södra sidan av Hjalmar Brantingsgatan, i höjd med Brantingsmotet. Här hänvisas gång- och cykeltrafiken hänvisas till den motsatta sidan och cyklister och fotgängare uppmanas att följa skyltningen på plats.

Hela ledningsarbetet omkring Hisingsbron och Frihamnen väntas bli klart till hösten 2025.

Under ungefär en månad i sommar (24 juni och 21 juli) kommer det dessutom inte att passera några spårvagnar alls över Hisingsbron. I stället kommer spårvägslinje X att trafikera Länsmansgården-Hjalmar Brantingsplatsen och den som vill vidare mot centrum, eller kommer från fastlandet, måste byta till eller från spårväg. Bussar ska alltså ersätta spårvägstrafiken över Hisingsbron. Läs mer om det här.

Varning för köer omkring Lundbyleden, Eriksberg och Lindholmen

Som HelaHisingen.se tidigare berättat byggs Eriksbergsmotet samtidigt om för närvarande. Den 10 juni-16 juli stängs en av- och påfart till och från Lundbyleden i samband med detta arbete. Trafiken leds då om via Bräckemotet. Redan före den här förändringen är trafiken ansträngd i området, enligt Trafik Göteborg.

”Dels är Cronackersbron stängd för bil- och busstrafik mot Lindholmen och trafiken leds om via Nordviksgatan. Dels är delar av Kolhamnsgatan stängd norrut med omledning via Säterigatan. Detta har under våren lett till köer vid Eriksbergsmotet”, skriver man.

Nu är det dags för nästa etapp av arbetet – den 10 juni till 16 juli stängs avfarten från Lundbyleden österifrån mot Eriksberg och påfarten från Eriksberg mot Lundbytunneln i Eriksbergsmotet. Trafiken hänvisas i första hand till Bräckemotet och man får vara beredd på längre restider – särskilt om man kör i rusningstid.

— Man ska också komma ihåg att det samtidigt pågår arbeten i Lindholmsallén, vilket gör att det är redan är köer och ansträngt i Lindholmsmotet längs Lundbyleden. Därför rekommenderas trafiken att köra via Bräckemotet istället, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Trafiken omkring Eriksbergsmotet blir mycket påverkad av de ombyggnationer som pågår i området den närmaste tiden. Foto: TRAFIK GÖTEBORG

Öppnandet av Cronackersbron är dessutom försenat. Bron skulle ha öppnat den 1 juni 2024 men på grund av ”markförhållanden” så har arbetet där förlängts till slutet av juni och fram tills dess fortsätter trafiken mot Lindholmen att ledas om via Nordviksgatan. Begränsningarna på Kolhamnsgatan gäller fram till den 10 juli. I höst väntas ombyggnationen av Eriksbergsmotet bli klar och då är det tänkt att en ny anslutning till Inlandsgatan öppnas vilket man hoppas ska förbättra framkomligheten i området.

Stängda körfält och sänkt hastighet vid Björlandamotet

Men det är inte bara på centrala Hisingen som trafiken störs av diverse byggen. Ombyggnationen av Hisingsleden har under flera år varit en följetong för alla som kör omkring Volvo Torslanda, Björlanda och Säve. Tidigt i år gladdes man åt att bron vid nya Björlandamotet blivit en succé för framkomligheten, som HelaHisingen.se rapporterade då.

Men just nu och minst fram till den 2 juli är endast ett körfält öppet i varje riktning på Hisingsleden i höjd med just Björlandamotet. Dessutom är hastigheten sänkt till 50 kilometer i timmen. Orsaken till detta är att det under cirka tre veckor i maj pågick asfaltering och linjemålning längs Hisingsleden.

Då hölls endast ett körfält öppet i varje riktning och hastigheten sänktes till 50 kilometer i timmen. Denna trafiklösning har nu förlängts och gäller fram till den 2 juli. Var vänlig att respektera hastigheten för allas säkerhets skull, uppmanar Trafik Göteborg.

Hoppar vi tillbaka till centrala Hisingen är det värt att ha uppsikt vid Vågmästareplatsen i riktning mot Wieselgrensplatsen. Här bygger Göteborgs stad en ny cykelväg som ska koppla ihop Vädermotet med Hisingsbron för cyklister. I etappen vid Vågmästareplatsen är det avstängt för närvarande och trafiken efter rödljuset (på den sidan som Kville saluhall ligger) väntas fläta sig samman till en fil, något som många trafikanter upptäcker sent och det riskerar att leda till olyckor.

Ta det försiktigt i Hisingstrafiken i sommar, önskar vi på HelaHisingen.se!

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

Lämna ett svar