Hisingsbron stänger helt för spårvägstrafik i sommar – dessutom dras en hållplats in

Spårarbeten stänger och påverkar kollektivtrafiken över hela Göteborg i sommar. Men den mest dramatiska förändringen påverkar Hisingsborna – då inga spårvagnar kör över Hisingsbron under nästan en månads tid. Dessutom dras en hållplats in helt när området förvandlas till en stor byggarbetsplats.

Det är inte första gången och knappast sista heller, som spårarbeten och vägarbeten påverkar framkomligheten på centrala Hisingen i allmänhet men kollektivtrafiken i synnerhet. Sommaren 2024 går bygget av Hisingens nya spårvägslinje (mellan Hisingsbron och Lindholmen) in i en ny fas, samtidigt som omfattande spårarbeten runt om i stan ska genomföras.

Kollektivtrafikhuben Brunnsparken blir kraftigt påverkad när omfattande spårarbeten genomförs där och flera linjer kommer inte att stanna här under sommaren, andra får tillfälliga hållplatser omkring Nordstan. På liknande vis dras hållplats Frihamenen, mellan Ringön och Frihamnen, in helt efter midsommarhelgen – fram till slutet av juli.

Den här perioden kommer det inte att passera några spårvagnar alls över Hisingsbron.

I stället kommer spårvägslinje X att trafikera Länsmansgården-Hjalmar Brantingsplatsen och den som vill vidare mot centrum, eller kommer från fastlandet, måste byta till eller från spårväg. Bussar ska alltså ersätta spårvägstrafiken över Hisingsbron. Ett annat alternativ, om så mer tidskrävande, över älven blir den nya avgiftsfria färjelinjen vid Lundbystrand (dit exempelvis buss 31 från Hjalmar Brantingsplatsen går) som går till Stenpiren.

Mellan 24 juni och 21 juli beräknas ingen spårvägstrafik gå över Hisingsbron och hållplats Frihamnen vara indragen. Se Västtrafiks app för aktuell reseinformation när du ska ta kollektivtrafiken i sommar.

Så påverkas spårvägen av alla byggen i sommar

Trafik Göteborg förklarar att dessa större spårarbeten som genomförs i sommar påverkar kollektivtrafiken i olika etapper. ”Räkna med extra byten och längre restid”, skriver de och fortsätter:

”Under sommaren kör kollektivtrafiken med färre turer och då passar man på att rusta upp spåren för ökad säkerhet. I år ställs spårvagnstrafiken in över Hisingsbron och bussar ersätter. Samtidigt pågår ett spårarbete i Brunnsparken som påverkar kollektivtrafiken i etapper fram till augusti.”

Angered, 9-14 juni

Spårvagnstrafiken (linje 4, 8 och 9) ersätts av buss mellan Gamlestads Torg och Angered centrum. Detta gäller nattetid klockan 22.00-04.00.

Beväringsgatan, 16-20 juni

Spårvagnstrafiken (linje 6, 7 och 11) ersätts av buss mellan Gamlestads Torg och Kortedala/Bergsjön. Detta gäller nattetid klockan 22.00-04.00.

Brunnsparken, 16 juni-4 augusti

Buss- och spårvagnstrafiken påverkas i olika etapper mellan den 16 juni och 5 augusti. Kollektivtrafiken får ändrade körvägar vid Brunnsparken. Vissa linjer får nya hållplatslägen och för några linjer är hållplats Brunnsparken helt indragen.

Hisingsbron, 24 juni-21 juli

Spårvagnstrafiken ställs in över Hisingsbron och bussar ersätter mellan Nordstan och Hjalmar Brantingsplatsen. Spårvagnslinje X kör mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Länsmansgården. Hållplats Frihamnen dras in helt.

Grönsakstorget, 5 augusti-2 september

Buss- och spårvagnstrafiken får ändrade körvägar vid Grönsakstorget. Hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget dras in helt.

Elisedal/Liseberg södra, 5-19 augusti

Inga spårvagnar kör mellan Liseberg södra och Mölndal. Buss ersätter mellan Korsvägen och Mölndal. Även linje 86 påverkas i riktning mot Frölunda.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

Lämna ett svar