Före och efter: Här ryker P-platser för att ge rum åt ”stadsmässig gestaltning”

Här tas första steget för att göra plats åt de massiva infrastrukturbyggen som ska växa fram mellan Hisings Backa och Lundby. När Backaplan formas om och Hisingens nya pendeltågsstation ska byggas behövs plats – bland annat där en del parkeringsplatser i dag finns.

Som HelaHisingen.se tidigare rapporterat om planeras det för en pendeltågsstation vid Brunnsbo, mellan nuvarande Anekdotgatan och Blomsterlandet/Biltema vid Backavägen. Detta är en del av den stora utbyggnad av infrastruktur som sker omkring Backaplan under det kommande decenniet. Ett av de första stegen för att kunna bygga nya vägar, mot och själva tågstationen är att utrymmen ska skapas för de vägar och stadskvarter som finns planerade.

En av de åtgärderna blir att ta bort en del parkeringsplatser mellan Anekdotgatan och Brunnsbotorget (se rödmarkerat på kartan). Syftet med detaljplanen är att ändra gällande markanvändning, från parkeringsändamål (kvartersmark) till gata (allmän plats), för att i framtiden kunna möjliggöra en stadsmässig gestaltning kring torget, den nya pendelstationen och kommande infrastrukturprojekt i området, skriver Göteborgs stad i sitt underlag till ändring av detaljplanen.

Lillhagsvägen förvandlas till Backavägen

I anslutning till pendeltågsstationen kommer ett flertal infrastrukturprojekt att genomföras, bland annat en ombyggnad av Lillhagsvägen som i samband med det byter namn till Backavägen. Detaljplanen möjliggör ett genomförande av Backavägens planerade läge när kvartersmark för parkeringsändamål övergår till allmän plats för gata.

Före: Så här ser området ut i dag mellan Anekdotgatan och Brunnsbotorget.
Efter: Så här ska området se ut när pendeltågsstationen och nya gator runt Brunnsbotorget är klara.

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget fram till och med 31 augusti. Förslaget visas fysiskt på Stadsbyggnadskontoret (Köpmansgatan 20, på nedre plan) men med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser Göteborgs stad gärna att ”ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall” och i stället tar del av handlingarna på kommunens hemsida.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: