Lösningen för dig som vill kasta farligt avfall – men som inte har bil

Återvinningspråmens stopp runt älven har varit inställda under våren på grund av coronapandemin, men i höst kommer den igång igen. Det blir fyra tilläggsplatser, varav två är på Hisingen, med 23 stopp mellan 19 september och 2 november.

19 september är det dags igen. Då lägger Återvinningspråmen till i Sannegårdshamnen och går sedan enligt tidtabell fram till 2 november.

Pråmen testades för första gången under hösten 2019 och var mycket uppskattad – 2 500 göteborgare lämnade avfall till pråmen under hösten. Besökarna var mycket nöjda och ville fortsätta använda återvinningspråmen om lösningen blir permanent.

— Tanken med pråmen är att underlätta återvinningen för göteborgare som bor centralt och att minska behovet av bil, förklarar Peter Årnes, avfallsstrateg på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Förhoppningen är också att pråmen ska avlasta återvinningscentralen i Högsbo där det ofta är långa köer.

Nästan som en vanlig återvinningscentral

Återvinningspråmen tar emot i stort sett allt det som en vanlig återvinningscentral tar emot: brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Den tar också saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet. Men eftersom lastkapaciteten är begränsad kan man inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall. Man får däremot göra hur många besök man vill och det behövs inget ÅVC-kort.

— Angående smittspridning kommer vi att ha personal på plats som ser till att det inte blir för många besökare på pråmen samtidigt och att man håller avstånd, säger Peter Årnes.

Denna flytande återvinningscentral (ÅVC)  tar emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Återvinningspråmen tar även emot saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet (fd Emmaus Björkå). Däremot kan man inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall, eftersom pråmen har begränsad lastkapacitet. 

Pråmen lägger till vid fyra kajer: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen och Skeppsbron. Pråmen ligger två till tre timmar åt gången på varje plats, därefter fraktas avfallet uppför älven till Marieholm där det lastas av.

Du behöver inget ÅVC-kort

Under testperioden får du göra hur många besök du vill och du behöver inget ÅVC-kort för att lämna det du vill bli av med på återvinningspråmen.

Återvinningspråmen är ett projekt pågår under hösten 2019 och hösten 2020. Därefter ska projektet utvärderas. Försöket med återvinningspråmen ingår i projektet Dencity, där Kretslopp och vatten och trafikkontoret är partners.

Försöket med en flytande återvinningscentral handlar om att bättre utnyttja älven som transportled och få ett mer hållbart transportsystem i Göteborg. Dessutom blir det enklare för fler att lämna avfall utan bil.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Här stannar återvinningspråmen, Foto: Göteborgs stad

Fakta: Då har Återvinningspråmen öppet på Hisingen

Sannegårdshamnen:
Lördag 19 september kl 10-15
Söndag 20 september kl 10-15
Måndag 21 september kl 16-19
Lördag 3 oktober kl 10-15
Söndag 4 oktober kl 10-15
Måndag 5 oktober kl 16-19
Lördag 17 oktober kl 10-15
Söndag 18 oktober kl 10-15
Måndag 19 oktober kl 16-19
Söndag 1 november kl 10-15
Måndag 2 november kl 16-19

Eriksbergstorget:
Söndag 27 september kl 10-15
Måndag 28 september kl 16-19
Tisdag 29 september kl 16-19
Söndag 11 oktober kl 10-15
Måndag 12 oktober kl 16-19
Tisdag 13 oktober kl 16-19
Lördag 24 oktober kl kl 10-15
Söndag 25 oktober kl 10-15
Måndag 26 oktober kl 16-19