Här ska Hisingens nya mataffär öppnas – ”Har förstått att det är stor efterfrågan”

På höger sida av byggnaden (sett från det här hållet) är det tänkt att mataffären ska ligga.

Nu planeras en ny mataffär på Lindholmen. Idén är att ännu fler verksamheter ska flytta in inom en snar framtid.
— Vi har förstått att det är en stor efterfrågan på det här både bland de som bor och bland de som jobbar i området, säger Josefin Henriksson, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Företaget Atrium Ljungberg har ansökt om planbesked för fastigheten M2 på Götaverksgatan i Göteborg. Här vill man öppna en dagligvaruhandel. Men än så länge är det endast bestämt att det ska bli en mataffär och inte vilken typ av detaljhandel.

— Det ska bli en livsmedelsbutik och vi träffar olika aktörer för att komma fram till vem som ska driva den. Vi har diskuterat kring vilken inriktning, men inte kommit fram till ett visst koncept så vi har ingen mer information än att det ska bli en mataffär, säger affärsutvecklaren Josefin Henriksson.

Föreslår positivt planbesked – ”Ligger i linje med den aktuella omvandlingen”

Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till ansökan och föreslår att byggnadsnämnden ska ge planbesked till mataffären, bland annat eftersom det redan pågår flera andra projekt i området.

”Det pågår i dagsläget ett arbete med att omvandla stora delar av Lindholmen och Lundbyvassen till att bli mer av ett blandstadsområde med en blandning av bostäder och verksamheter. Den aktuella planansökan ligger i linje med den aktuella omvandlingen”, skriver Stadsbyggnadskontoret.

I den här byggnaden planeras den nya dagligvaruhandeln. Foto: Hela Hisingen.

Byggs redan mycket i området – planer för skola och ytterligare verksamheter

Samtidigt vill de att den aktuella planansökan ska ingå i det som redan planeras bli en skola och annan verksamhet.

Ur social synpunkt anses det främja området i stort. Flera stora utvecklingsprojekt pågår redan på Lindholmen och Lundbyvassen, bland annat med bostäder. Ur miljösynpunkt kan det bli så att fler kanske väljer att ställa bilen:

”Att möjliggöra dagligvaruhandel i området innebär att många kommer få nära till service och kunna handla utan att behöva ta bilen vilket bedöms positivt både ur ett ekologiskt och ur ett socialt perspektiv”, skriver Stadsbyggnadskontoret.

Atrium Ljungberg, som äger byggnaden och nu vill ha planbesked om en ny matbutik i fastigheten. Foto: Hela Hisingen.

Handlar om att stärka Lindholmen och Göteborgsregionen

Stadsbyggnadskontoret lägger också stor vikt på att stärka Lindholmen som en central del av Göteborg:

”Att stärka Lindholmen bedöms också stärka Göteborg stad och hela Göteborgsregionen. Utveckling av Lindholmens bedöms som mycket positivt sett ur ett omvärldsperspektiv”.

Enligt Atrium Ljungberg behövs en mataffär i området eftersom det nu saknas:

— Vi har förstått att det är en stor efterfråga på en mataffär, säger Josefin Henriksson.

”Att möjliggöra dagligvaruhandel i området innebär att många kommer få nära till service och kunna handla utan att behöva ta bilen”, skriver Stadsbyggnadskontoret. Foto: Hela Hisingen.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: