Hisingsvänsterns förslag: Miljonsatsa på nattvandring i Biskopsgården

På en månad har fyra allvarliga våldsincidenter inträffat i Biskopsgården och Länsmansgården. Därför föreslår Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu tre extra miljonsatsningar för att öka tryggheten i området.

I förslagen till stadsdelsnämnden lyfts bland annat utbyggd fältverksamhet i socialtjänsten, större närvaro av brottsofferstödjande organisationer och utökade samarbeten mellan skola, socialtjänst och polis.

— Kommunen gör ett överskott på hundratals miljoner i år. Det är inte mer än rimligt att en del av det överskottet används till riktade insatser för att öka tryggheten för våra invånare nu när vi har haft flera våldsincidenter på kort tid i vår stadsdel. Det säger Andreas Hernbo (MP), 2:e vice ordförande i stadsdelsnämnden Västra Hisingen i ett pressmeddelande.

Förslagen lyfts i eftermiddag

Förslagen som lyfts i stadsdelsnämnden på tisdag eftermiddag är uppdelade efter tre teman. Den första miljonen är till för att nattvandrare ska få ökade föreningsbidrag och material men också genom att kommunen bistår med fältarbetare som kan bistå i arbetet. Samhället behöver vara mer närvarande på utsatta platser och de ideella krafter som vill bidra ska ges goda förutsättningar för att kunna göra det.

— Vi måste stärka det gemensamma för att ge våra boende en framtidstro. Om våra ungdomar har stöd från ett starkt samhälle har bättre möjligheter att göra rätt för sig. Det säger Patrik Helgeson (V), ledamot i stadsdelsnämnden västra Hisingen.

Bygga ut socialtjänsten

Den andra miljonen ska gå till att bygga ut socialtjänsten och att utöka samarbetet med viktiga aktörer. Socialtjänstens fältsekreterare tillsammans med bland annat polis, räddningstjänst och skola är nyckelfaktorer för att förhindra att fler unga rekryteras till den organiserade brottsligheten.

Den tredje miljonen ska användas för att invånare i området ska kunna känna en större tillit till samhället och känna till det stöd som finns till för dem ifall de eller någon närstående skulle drabbas av det organiserade våldet. Bland annat ska  trygghetsarbetet i området intensifieras tillsammans med bostadsbolagen och brottsofferstödjande organisationer och barnrättsorganisationer ska sprida information.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: