Mystiska gula bänkarna har fått sin förklaring – ”Självklar del av vårt uppdrag”

De mystiska gula bänkarna som placerats ut i bland annat Sannegårdshamnen och Brunnsbo har väckt en del frågor om deras syfte. Tanken är att de ska få främlingar att vilja prata med varandra.
— Med pratbänken vill vi motverka ensamhet och öka möjlighet till mellanmänskliga möten i offentliga miljöer oavsett ålder, säger Märta Lycken, enhetschef kvalitet och utveckling på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Som HelaHisingen.se tidigare berättat är syftet med de tjugotal, gula, så kallade ”pratbänkarna” utplacerade runtom på Hisingen och i övriga Göteborg att starta samtal mellan medborgarna. Nu har detta även blivit tydligt genom att skyltar – som förklarar konceptet – placerats ut på bänkarna.

Pratbänken är utformad så att den ska vara tillgänglig och bekväm i första hand för stadens seniorer. Och den gula skylten uppmuntrar till samtal med främlingar genom att föreslå exempel på frågor att inleda med — som ”Vad mår du bra av?”.

— Genom att ställa ut pratbänkar vill vi skapa mötesplatser och bidra till ökad tillgänglighet och trygghet i vår stadsmiljö. Att bidra i arbetet med det åldersvänliga Göteborg är en självklar del av vårt uppdrag med att utveckla, tillgängliggöra och aktivera förvaltningens nya och befintliga platser, säger Gunilla Åkerström, enhetschef Stadsliv på park- och naturförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Den gula skylten ska signalera att det är en plats för möte och eftertanke. Foto: Göteborgs stad.

Göteborg en av 1 000 städer i projektet

På Hisingen ser man de gula bänkarna bland annat i Brunnsbo och i Sannegårdshamnen. Framöver kommer bänkarna även att fungera som samlingspunkter för organiserade aktiviteter. De är en första del i Göteborgs stads handlingsplan för ett åldersvänligt Göteborg, där tanken är att utveckla olika idéer utifrån seniorers behov och erfarenheter.

LÄS MER: Den mystiska gula bänken som ska få dig att börja prata med främlingar

Sedan 2015 är Göteborg en av 1 000 städer med i Världshälsoorganisationens globala nätverk ”Age-friendly Cities and communities”. I det projektet är målet att städerna ska arbeta för att bli bättre på att tillgodose seniorers erfarenheter och engagemang.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: