Nu är byggkranen vid Karlatornet högre än Ramberget – föraren sitter 118 meter upp

Foto: Angel Beñarán/HelaHisingen.se

Omkring Karlatornet finns det fyra kranar som lyfter upp byggmaterial och möjliggör arbetet på skyskrapan. Den högsta av dessa har nu passerat Ramberget i höjd och föraren sitter på hela 118 meters höjd.
— Kranhytten kommer klättra upp till cirka 260 meters höjd, säger Johan Live, kommunikationschef hos Serneke Group.

Kranarna som är med och bygger Karlatornet benämns TC1 till TC4. Detta står för Tower Crane 1-4. Tre av dem är fristående kranar som lyfter upp material till bygget, medan den fjärde är en kran som är kopplad till själva byggnaden och växer med upp på de otroliga höjderna.

Det är denna kran – den så kallade Tower Crane 1 – som nu går att se från stora delar av centrala Hisingen. Den har nämligen passerat Ramberget i höjd och dess kranhytt (där förraren sitter) befinner sig just nu på mellan 115 meters höjd, eller 118 meter över havet.

— Denna kranmodell kallas Luffing Jib och har en kranarm som kan arbeta upp och ned i höjdled, kranarmen är således högre upp än kranhytten, säger Johan Live hos Serneke.

Detta är något som inte gått obemärkt förbi bland Hisingsborna, som skickat in bilder från flera väderstreck på hur både Karlatornet och dess högsta kran nu tittar in över husen i Brämaregården och Rambergsstaden. Även i Eriksberg kan allt fler se hur Karlastadens högsta skyskrapa börjar titta fram på dem över hustak som tidigare blockerat utsikten åt det hållet.

Kranen TC1 sticker upp över Ramberget, här sedd från Rambergsstaden på motsatt sida berget. Foto: Angel Beñarán/LÄSARBILD

Karlatornet som byggs vid Lindholmsallén kommer slutligen att bli 73 våningar och 245 meter hög. Nu i december 2021 har bygget passerat en tredjedel av den höjden och själva byggnaden syns därför sedan några veckor in på många gårdar och genom ännu fler lägenhetsfönster i områden som Lindholmen, Brämaregården/Kvillestan och Bräcke/Sannegården. Sams så kan en del av de boende i Rambergsstaden nu se kranen TC1 – över Ramberget.

TC1:s kranarm ska upp till 305 meters höjd i högsta läge

De andra tre kranarna vid bygget av Karlatornet är inte riktigt lika höga, vare sig i jämförelse med Rambergets 87 meter över havet, eller den högsta kranen vid byggarbetsplatsen i Lindholmsallén.

Så här ser kranlängderna ut:

TC2 = 63 meter över havet eller 66 meter hög, detta är också en Luffing Jib som har en kranarm som är högre upp än kranhytten.
TC3 = 55 meter över havet eller 58 meter hög, detta är också en Luffing Jib som har en kranarm som är högre upp än kranhytten.
TC4 = 43 meter över havet eller 40 meter hög, detta är en traditionell Flat top tornkran och kranhytten och höjden på kranarmen är samma.

Fyra stora byggkranar omringar Karlatornet vid Lindholmsallén. Foto: Foto: Angel Beñarán/LÄSARBILD

Ingen av dessa kranar kommer att fortsätta växa, utan har nu nått respektive maxhöjd som de ska ha vid bygget av Karlatornet. Däremot ska TC1 fortsätta växa i takt med att skyskrapan gör detsamma.

— TC1:s kranhytt kommer att klättra upp till cirka 257 meter över havet eller 260 meter hög, men kranarmen kommer att i sitt högsta läge nå en nivå på 302 meter över havet eller 305 meter hög, förklarar Sernekes Johan Live.

Ramberget blir därmed passerad tre gånger om av TC1-kranarmens högsta läge. På Stora Ramberget är höjden nämligen 87 meter över havet, medan lilla Ramberget med Ättestupan är på i sammanhanget ”blygsamma” 49 meters höjd över havet.

Med sina 73 våningar kommer Karlatornet när det är färdigt att rymma 611 lägenheter, hotell, kontor och skybar.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

Tipsa oss: Skicka dina bilder till HelaHisingen!

Vi söker ständigt tips från er läsare om vad vi borde skriva om hos HelaHisingen.se! Har du tagit en mobilbild på något spännande på Hisingen? Skicka in den till oss på tips@helahisingen.se – så kanske vi kan göra hyperlokal journalistik av din bild!

LÄS MER: