Nu får hyresgästerna i Biskopsgården sätta sprätt på en miljon

För tredje året i rad låter Bostadsbolaget hyresgästerna i Biskopsgården bestämma över en del av bolagets budget. Nytt för i år är att området utökats till att gälla även Södra Biskopsgården samt Länsmansgården. Summan: Hela en miljon kronor!

Den 8 februari öppnades möjligheten till att lämna förslag och alla som bor hos Bostadsbolaget i Biskopsgården och Länsmansgården är välkomna att delta med sina idéer om vad miljonen ska användas till. Årets budget har fått namnet En miljon platser och temat är ”Tillsammans utomhus”, berättar Bostadsbolaget i ett pressmeddelande.

Förslagen som lämnas in ska fokusera på att förbättra hyresgästernas gemensamma platser utomhus.

— Att fokus i år blev på just utemiljö har förstås en del med pandemin att göra. Det blev tydligt förra året hur viktig utemiljön är och att det behövs fler mötesplatser utomhus där människor kan träffas och umgås, menar Amanda Sjöstrand, utvecklingsledare hos Bostadsbolaget i Biskopsgården.

Alla får vara med – även barn

Att ”trivas utomhus” handlar enligt Bostadsbolaget inte bara om platser för lek, spel och umgänge utan kan också vara att ge utrymme för konst eller andra typer av upplevelser.

— Vi finns tillgängliga för dem som vill ha hjälp att utveckla sina idéer. Alla som bor hos Bostadsbolaget i de här områdena får vara med och lämna förslag, oavsett ålder. Barn som går i skolan här får också lämna bidrag, även om de inte bor hos oss, säger Amanda Sjöstrand i pressmeddelandet.

Via en digital plattform kommer hyresgästerna, förutom att få hjälp att utveckla och formulera sina idéer, kunna diskutera olika förslag med sina grannar, få svar på frågor och mycket annat.

Tanken med att låta hyresgäster själva bestämma över en del av budgeten är att ”öka demokratin” och ”främja umgänget mellan grannar”. De två tidigare åren har förslagen som röstats fram handlat om allt från att arrangera mat-träffar där grannar kan samlas och laga mat tillsammans till att ha en fotbollsturnering eller att boense får besöka Liseberg.

Hoppas på extra många förslag i år

Allt från förra årets budget har på grund av coronapandemin inte kunnat utföras, men förslagen sparas tills dess att smittläget har förändrats.

Amanda Sjöstrand hoppas på extra många förslag och idéer i år nu när både Länsmansgården och de södra delarna av Biskopsgården har inkluderats i boendebudgeten.

— Förslagen kan lämnas in ända fram till den 10 april. Därefter går vi igenom de olika idéerna och de som uppfyller kriterierna läggs sen ut på den digitala plattformen där alla kan ta del av dem och rösta, säger hon.

I maj presenteras de vinnande förslagen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: