Framtidens superpark på Hisingen ska klara evenemang med 25 000 personer

Nu börjar den omfattande om- och utbyggnaden av Färjenäsparken i Eriksberg. Först ut blir planteringen av ekar som tvingats bort från centrum – på grund av Västlänken. Men om allt går vägen kring om- och utbyggnaden så kan parken bli hem för jättevent med omkring 25 000 besökare.

Träden har tillfälligt flyttats till en plantskola, inför bygget av Västlänken som inneburit att marken där träden stått omkring Göteborgsoperan, Casino Cosmopol, Kanaltorget och Regionens hus grävts upp.

Framför allt handlar det om ekar, men även en del oxlar som stått vid Världskulturmuseet, lindar och prydnadsaplar från Kvarnberget samt körsbär och tallar från Korsvägen kommer att få nya permanenta platser i Färjenäsparken, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Som HelaHisingen.se tidigare berättat ska en stor upprustning av Färjenäsparken i västra Eriksberg genomföras. Nu förs ”Västlänken-träden” från en plantskola i Tollered där Trafikverket ansvarat för dem – till Hisingen.

LÄS MER: Visionen: Konserter och arrangemang på Hisingen “Ska avlasta Slottsskogen som evenemangsarena”

— Träden har väldigt goda förutsättningar på plantskolan. Lite som att de är på spa jämfört med att stå i Göteborgs innerstad. Därför kan vi nu få stora, välmående träd till de naturlika planteringarna som ramar in evenemangsytan, som ingår i utbyggnaden av Färjenäsparken, förklarar projektledare Emma Johansson, park- och naturförvaltningen i pressmeddelandet.

100 nya träd planteras

Totalt kommer omkring hundra träd att planteras i Färjenäsparken och i de naturlika planteringarna ska det även bli ett stort antal ungplantor. De gallras kontinuerligt för att skapa en artrik skogsmiljö med löv- och barrträd, som binder samman de nya delarna i parken med de befintliga, meddelar Göteborgs stad.

I planteringarna skapar man gläntor för lek och picknick.

— För att skydda plantorna kommer vi att hägna in med viltstängsel under några år. På stängslen kommer vi att ha information om träden, växterna och hur vi jobbar för att främja biologisk mångfald och vad det innebär, berättar Emma Johansson.

För att få fri sikt ut över älven från evenemangsytan och kunna jämna ut marken, så kommer de björkar som står längs strandstråket att tas ner.

Ska klara evenemang med 25 000 personer

Den stora gräsytan i Färjenäsparken, som enligt rådande plan ska anpassas för evenemang, dräneras, jämnas ut och den jord som bedöms som förorenad kommer att tas bort och ersättas med ny jord.

Tanken är att det till vardags ska vara en plats för lek, spel, aktivitet och rekreation. Men parken ska även kunna användas för evenemang med upp till 25 000 personer. Den ska bli ett komplement till och en avlastning för Slottsskogens evenemangsyta, är det tänkt.

Under slutet av året ska arbetet vara klart. Efter 2021 är planen att Färjenäsparken ska byggas ut i mötet med älven, längs strandpromenaden. I dagsläget finns inte något beslut om och tidplan för denna etapp. Här finns ett förslag om att bygga ett kallbadhus i Göta Älv, något som för närvarande utreds av stadens tjänstemän, som HelaHisingen.se tidigare berättat om.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: