Ny kurs för föräldrar i Biskopsgården – ”Vilar på svensk lagstiftning”

Föräldrar i Biskopsgården kommer nu att erbjudas en kurs i värdegrundsfrågor. Bakom initiativet är Bygga broar – en modell som används av Göteborg stad.
— Vi hoppas kunna få till fina samtal som baseras på respekt och ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper, säger Linda Ohlsson på Bygga broar.

Modellen ”Bygga broar” är finansierad av Göteborgs stad och har använts på Västra Hisingen sedan 2011, något som Vårt Göteborg tidigare skrivit om. Tidigare har modellen främst använts till yrkesverksamma men har nu gjorts om för att riktas mot föräldrar.

Därför hålls nu ett pilotprojekt för föräldrar och vårdnadshavare i Biskopsgården. Enligt Linda Ohlsson, som är utbildningsansvarig för Bygga broar i Sverige, är tanken att skapa en plats för föräldrar att träffas och utbyta erfarenheter med varandra: 

— Vi kommer att samtala om olika ämnen som vilar på svensk lagstiftning och internationella konventioner men syftet är att lära av varandra, man blir alltid klokare när man får tillfälle att utbyta tankar och funderingar med andra, det hoppas vi blir lärdomen för de som deltar. Vi kommer bland annat prata om hälsa, rättigheter, våld i olika former, skolan och hemmets uppdrag, barnuppfostran, säger hon.

Linda Ohlsson, ansvarig för Bygga Broar i Sverige.

Vilket är syftet?

— Syftet är att skapa en mötesplats där vi hoppas på att stärka de goda krafterna och ge föräldrarna utrymme att få samtala kring frågor som de kanske inte samtalar om i vanliga fall. Stärka föräldrarna så att de känner att de kan stötta sina barn.

”Föräldrarna ska känna sig stärkta”

Under kursomgångarna kommer ämnen som hälsa, rättigheter, våld i olika former, skolan och hemmets uppdrag, samt barnuppfostran att diskuteras. Abir Hammoud, som är den som håller i träffarna tillsammans med föräldrarna, berättar att det som lärs ut har skapats utifrån önskemål från föräldrar:

— Landamäreskolan i Biskopsgården har tillsammans med Bygga Broar teamet under flera år haft dialogträffar där vårdnadshavare på skolan träffats tillsammans med personal på skolan och samtalat om olika frågor. Utifrån dessa träffar önskades det tillfälle att fördjupa varje tema mer och då skapade vi denna familjekurs, säger hon.

Abir Hammoud menar att kurserna utformats tillsammans med föräldrarna, utifrån deras önskemål. Foto: Bygga Broar.

Vad hoppas ni på med den här kursen?

— Att föräldrarna ska känna sig stärkta i relation till sina barn men också till samhället. Att vi ska kunna få till fina samtal som baseras på respekt och ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper, säger Linda Ohlsson.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: