Oväntad vändning för planerade hamnkrogen på Hisingen: ”Komplex”

Sebastian Vithal, Älvstranden Utveckling och Eric Cardell och Victor Ericson från Calere Fastighets AB på platsen där den nya restaurang- och kontorsfastigheten ska ligga. Foto: Älvstranden utveckling.

Våren 2021 skulle arbetet med ett större bryggdäck i Lindholmshamnen ha påbörjats. En restaurang planeras att byggas på delar av bryggdäcket och bredvid bryggdäcket kommer en torgyta att ta form. Men nu visar det sig att hela kalaset blir mycket dyrare än tänkt – så Älvstranden Utveckling har dragit i ”handbromsen”.

”Byggnationen är komplex och kräver nya utredningar, något som gör att färdigställandet blir försenat”, skriver Lindholmshamnen.se och hänvisar till att det är komplicerat att bygga i vatten och att byggdäckets konstruktion har visat sig vara med avancerad än man först trott.

Sommaren 2020 kunde HelaHisingen.se berätta om planerna att bygga en ny hamnkrog på vattnet i Lindholmshamnen. Tanken är att flytande byggnad ska husera både kontor och en krog, i hamnen framför Radisson i Lindholmen.

LÄS MER: Här hamnar Hisingens nya hamnkrog: “Toppenläge i det som i dag är öppet vatten”

Nu behöver det göras ett omtag, för att se vilka justeringar som kan göras i konstruktionen utan att ”göra för stora avkall på platsens kvalitéer”, som till exempel hur många trappsteg det finns ner mot vattnet, hur nära det går att komma vattnet eller hur mycket grönska det går att ha på bryggdäcket.

— Det ligger i allas intresse att ta ett ekonomiskt ansvar. Just nu visar kalkylen en för stor skillnad mot den ursprungliga budgeten och vi behöver hushålla med tillgångarna. Därför gör vi nu det här omtaget. Besparingsåtgärder ska göras med eftertanke och vi ska inte ta bort saker bara för att det är enkelt, då kan viktiga kvalitéer förloras. Vi ska se till vi får ut så mycket nytta som möjligt per investerad krona för kommunen och dess invånare, säger Evelina Johansson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Nya tillstånd krävs på grund av förseningen

Lindholmshamnen som är ett samarbete mellan Göteborgs stad och byggbolagen och fastighetsägarna som är aktörer kring just Lindholmshamnen meddelar att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bygga i vatten och eftersom det befintliga tillståndet snart löper ut behöver fastighetskontoret söka nytt tillstånd utifrån de nya förutsättningarna.

Att få ett nytt tillstånd kan ta upp till ett år, något som bidrar till att byggnationen, som trafikkontoret ansvarar för, drar ut på tiden. Tanken var att bryggdäck, restaurang, torgyta och närliggande gator skulle färdigställas i samma etapp. Nu kommer några av gatorna att bli färdiga tidigare än tänkt, medan övriga delar står färdiga först 2024.

— Det blir en fördröjning innan alla ytor är färdiga, vilket såklart är tråkigt. Samtidigt ger förseningen restaurangerna en chans att återhämta sig från pandemin, det blir ett slags andningshål, eftersom bygget tyvärr kommer att störa verksamheterna i Lindholmshamnen när det drar igång. Vi beklagar förseningen och tycker det är jättetråkigt. Min absoluta övertygelse är att det här blir en härlig plats där vi kommer möta vattnet och det måste vi fortsätta ha som vår målbild, säger Evelina Johansson.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: