Bildextra: Hisingens nya polishus – här ska 250 poliser jobba

2024 flyttar Hisingspolisen från Vågmästareplatsen till Tingstadsmotet. Ungefär där GP-tryckeriet tidigare stod vid motorvägen ska den nya byggnaden ta form. Detta ska bli arbetsplats för 250 poliser och ha besöksmottagning för allmänheten.

Just nu pågår samråd och granskning av detaljplanen för det 9 000 kvadratmeter stora polishuset vid Exportgatan i Backa på Hisingen. Om allt går enligt plan så ska polisen på Hisingen flytta från Lundby till just Hisings Backa om ett par år då man växt ur sina nuvarande lokaler vid Vågmästareplatsen och tvingats omlokalisera en del av sin personal till ”Glasiären” på andra sidan spårvägsspåren.

— Vårt nya kontor blir anpassat till vår verksamhet och ger oss bättre möjlighet att fortsätta utvecklas och växa. Vi ser fram emot att flytta till nya, moderna lokaler, sa Pål Sjölander, chef på Polisens lokalförsörjningsgrupp till Fastighetssverige i samband med den expansionen.

LÄS MER: Oväntade satsningen: “Glasiären” blir polisstation “Vi ser fram emot att flytta”

Efter att polisen tittat på möjligheterna att expandera omkring den nuvarande byggnaden på Vågmästareplatsen togs beslut om nödvändigheten att bygga en ny fastighet för verksamheten på Hisingen – där valet föll på Tingstadsmotet i Backa.

Så här ska det nya polishuset se ut

Hisingens nya polishus: Fyra våningar och underjordiskt garage. Foto: Arkitektbyrån Design

Syftet med detaljplanen som Göteborgs stad ska besluta om är att möjliggöra uppförandet av det nya polishuset som ska omfatta fyra våningar, samt en teknikvåning och ett underjordiskt garage. Polishuset planeras vara arbetsplats åt cirka 250 poliser och ska även innehålla utryckningsverksamhet, arrest och besöksmottagning.

Hisingens nya polishus får besöksmottagning för allmänheten. Foto: Arkitektbyrån Design

Planen ska också möjliggöra för fler utfarter mot Exportgatan från polishuset och från angränsande tomt i norr, samt en ny placering av befintlig busshållplats, närmare polishuset.

Hisingens nya polishus. Foto: Arkitektbyrån Design

Då polisen har stort önskemål att så snart som möjligt flytta in i de nya lokalerna föreslås byggnadsnämnden fatta beslut om att både genomföra samråd och att låta granska detaljplanen, samt att beslutet blir omedelbart justerat.

Visionsbild för nytt polishus vid Exportgatan i Backa. Bild: Arkitektbyrån Design.
Det U-formade huset får ett atrium i mitten av byggnaden och inhägnad parkering. Foto: Arkitektbyrån Design

Viss kritik har förekommit om att polisen inte kommer ha lokaler lika centralt på Hisingen efter flytten – samt att det blir krångligare för de flesta Hisingsbor att besöka polisstationen.

Här ska polishuset ligga vid Tingstadsmotet i anslutning till E6:an. Foto: GÖTEBORGS STAD

Men polisen ser framför allt fördelar:

— Just nu ser det ut som att vi hamnar i ett industriområde men det är nära bebyggelse och det kommer att hända saker även i det område. Göteborg växer hela tiden. Det är prio på att snabbt kunna nå hela ön. Vi jobbar med utryckningsverksamhet så det är viktigt att ligga där vi verkligen kan nå ut snabbt så att allmänheten kan få hjälp, har Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef på Hisingen tidigare sagt till Göteborgdirekt.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: