Planen: Här ska 175 hyresrätter byggas – på centrala Hisingen

Det kommunala bostadsbolaget Framtiden har förvärvat en ny fastighet på Hisingen. Planen är att 175 hyresrätter ska byggas på platsen – i ett flerbostadshus.
— Vi är glada att ha förvärvat denna byggrätt av Magnolia, säger Terje Johansson, VD på Framtidenkoncernen.

I slutet av december förvärvade Framtidenkoncernen, som är en del av Göteborgs Stad, fastigheten Sannegården 26:1. Byggrätten ligger på Danaplatsen i Sannegården och förvärvades av Magnolia Bostad AB.

Totalarean för byggrätten är 10 000 BTA och sedan tidigare finns ett beviljat bygglov för byggnation av flerbostadshus. Det innebär att det planeras 175 hyresrätter i området.

— Ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för kommande nyproduktion är att arbeta med tillskott av byggbar mark. Vi är glada att ha förvärvat denna byggrätt av Magnolia, som skapar möjligheter för nyproduktion av cirka 175 bostäder, säger Terje Johansson, VD på Framtidenkoncernen, i ett pressmeddelande.

Ägs av Göteborgs stad – dotterbolag flyttade huvudkontor till Hisingen

Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs stad och inbegriper de åtta bolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Byggutveckling, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler och Störningsjouren. Även Bygga Hem i Göteborg AB ingår i koncernen med målet att ”utveckla bostadsmarknaden i Göteborg”, skriver koncernen på sin hemsida.

Ett av Framtidenkoncernens dotterbolag, Bostadsbolaget, flyttade i höstas sitt huvudkontor till Hisingen. I september öppnade de på Friskväderstorget.

”Bostadsbolagets mål, tillsammans med många andra starka aktörer, är att Biskopsgården inte längre ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025”, skrev då bolaget i ett pressmeddelande.

Sannegårdshamnen på östra sidan av Eriksbergs köpcentrum. Hyresrätterna planeras väster om området, vid Danaplatsen. Foto: HelaHisingen.

Fler hyresrätter planeras i samband med omvandlingen av Selma Stad

Flera andra hyresrätter håller på att byggas på Hisingen – bland annat i samband med omvandlingen av Selma Stad. I oktober 2021 påbörjades arbetet av ”Kvarter nio” mellan Markurellgatan och Litteraturgatan. Där byggs ett parkeringsdäck med 42 hyresrätter ovanpå.

Det garage som tidigare låg på platsen har tömts, rivits och man har även gjort klart pålningen. Bakom de hyresrätterna står entreprenören Tuve Bygg, Framtiden Byggutveckling och Poseidon. I de elva planerade kvarteren kommer det bli 750 bostäder längs Litteraturgatan.

I kvarter 5 och 9 byggs två parkeringsdäck med totalt 62 hyresrätter. Lägenheterna kommer hyras ut via Boplats och förvaltas av Poseidon. I kvarter 11, som ligger närmast Selma Lagerlöfs Torg, byggs 60 bostadsrätter. Inflyttningen är planerad till sommaren 2023.

Så här ska hyresrätterna se ut – som ligger ovanför P-husen som börjat byggas i centrala Backa. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: