20 600 hyresgäster röstade: Detta är Hisingens bästa och sämsta torg

Vad tycker göteborgarna om sina lokala torg? Det var frågan i en stor boendeundersökning om handelsplatser och lokala torg. Och återigen ligger ett Hisingstorg i topp.
— Det är fint att se att det är just detta utbud av handel och service som efterfrågas. Handel och service som de flesta av oss behöver i vår vardag, säger Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef på GöteborgsLokaler.

För andra året i rad utförde Framtidenkoncernen en stor boendeundersökning i Göteborg. Då skickas en enkät ut till hyresgäster hos Framtidenkoncernens bostadsbolag Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon.

I undersökningen kan hyresgästerna svara på vad de tycker om sitt lokala torg bland de handelsplatser som GöteborgsLokaler förvaltar. Först kryssar bostadshyresgästerna i vilket som är deras lokala torg och sedan svarar de på frågor angående utbud, trygghet och skötsel. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer kring vilka verksamheter som behövs och saknas.

Tuve Torg är precis som 2021 i topp på listan. Foto: Marcus Andersson.

Ofta efterfrågas verksamheter som frisör, café och gym –Tuve Torg i topp på helhetsbetyget

Bland hyresgästerna är det ofta apotek, gym, restaurang, vård och offentlig service, livsmedelsbutik, kafé/bageri, bibliotek, frisör samt frukt och grönt som efterfrågas på torgen.

— På de flesta av våra handelsplatser har vi dessa verksamheter. Det är fint att se att det är just detta utbud av handel och service som efterfrågas. Handel och service som de flesta av oss behöver i vår vardag, säger Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef på GöteborgsLokaler i ett pressmeddelande.

För andra året i rad är det Tuve Torg som ligger i topp i enkäten där de boende kryssar i svar för ”Helhetsbetyg för torget”, ”Tryggheten under butikernas öppettider” och ”Skötsel av torget (inomhus och utomhus)”.

— I toppen har vi, precis som 2021, Tuve Torg för helhetsbetyget och Axel Dahlströms Torg för trygghetsbetyget, säger Pia Johnson i pressmeddelandet.

Boendeunderssökning 2022. Foto: GöteborgsLokaler.

”Våra stabila betyg är ett resultat av långsiktigt och lokalt engagerat arbete”

I år var medelvärdet för handelsplatserna som GöteborgsLokaler är fastighetsägare enligt följande:

  • Helhetsbetygen för torget: 81
  • Tryggheten under butikernas öppettider: 85,4
  • Skötsel av torget (inomhus och utomhus): 85,4

— Vi är väldigt glada för resultaten. Våra stabila betyg är ett resultat av långsiktigt och lokalt engagerat arbete. Nu analyserar vi handelsplats för handelsplats utifrån lokala förutsättningar. Resultaten av enkätens svar är oerhört viktiga för oss och ligger till grund för framtida planering, säger Pia Johnson.

Nu ska lokalhyresgästerna som driver handeln och servicen på torgen få ta del av svaren.

— Till våra företagarföreningar, marknadsråd och i våra nyhetsbrev till lokalhyresgästerna informerar vi nu om resultaten. Tillsammans ser vi hur vi skall jobba för att bibehålla den fina nivån och vad vi kan göra ännu bättre, säger Pia Johnson i pressmeddelandet.

Fakta

Enkäten genomfördes 26 september – 14 november 2022. Totalt svarade cirka 20 600 bostadshyresgäster inom allmännyttans bostadsbolag i Göteborg.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: