Portarna som ska skydda Hisingen — från att dränkas ”Vi måste göra någonting nu”

Här är skyddsportarna som måste byggas för att stoppa Göteborg från att hamna under havsvatten. Nu kräver Anna Sibinska, riksdagsledamot för Miljöpartiet, att staten betalar för vallarna:
— Vi måste agera nu, säger hon.

Anna Sibinska (MP) har lämnat in en motion till riksdagen om att utreda byggandet av skyddsvallar i Göteborgs hamn.

— Extremt väder och höjd havsnivå är en verklighet. Vi måste göra något mot framtida översvämningar, säger hon.

Skyddsportar mot översvämningar i Themsen.

Det är stadsbyggnadskontoret som har gjort en utredning av hur framtida vattennivåer kommer att påverka Göteborg. Resultaten visar tydligt att staden skulle behöva skyddsportar – liknande de som finns i Themsen i London.

— Vi behöver skyddsportar, senast 2070, för att kunna skydda Göteborg mot översvämningar och stigande hav. Det här är en verklighet. Sedan tidigare har vi sett översvämningar drabba både Blekinge, Halland och Kronobergs län, säger Anna Sibinska.

De engelska översvämningsbarriärerna.

Göteborg särskilt utsatt

Kraftig nederbörd, vindar som pressar upp vattenståndet samt höga vattenflöden i Göta älv gör att portarna behövs för att skydda Göteborg, enligt utredningen.

— Göteborg är särskilt utsatt eftersom det ligger vid den lägsta punkten vid Göta älv, säger Anna Sibinska.

Anna Bozena Sibinska, Riksdagsledamot för Miljöpartiet.

De centrala delarna av staden, som Nordstan, Gullbergsvass och centralstationen skulle drabbas hårdast. Men även Backaplan och stora delar av Lindholmen och Brämaregården är i riskzonen för ett överflöde av vatten.

Här kan skyddsvallarna hamna. Foto: GÖTEBORGS STAD

Men det är inte bara Göteborg som ligger i riskzonen, utan även Kungälv, Lilla Edet och Ale. Samtliga hotas av klimatförändringarna och skulle gynnas av skyddsvallar, menar Anna Sibinska:

— Vi vill att staten ska utreda det här och vara delaktiga i genomförandet.
I utredningen föreslås tre platser för byggandet av skyddsvallar: Ormo, Rya Nabbe och Välenviken.

Här kan skyddsvallarna hamna. Foto: GÖTEBORGS STAD

Skulle kosta 15 miljarder

Ett projekt med skyddsvallar beräknas kunna kosta uppemot så mycket som 15 miljarder kronor.

— Det finns utmaningar med finansieringen. Men det här är för framtiden, våra barn och kommande generationer. Många barn kommer leva med en meter höjd havsnivå under detta århundrade så vi måste göra något åt detta i god tid. Vi måste förbereda oss.

Skyddsvallen som ska hindra London från att hamna under vatten,

Gör som London

Förslaget inspireras av London, Danmark och Holland.

— Utredningen är så tydlig med att vi behöver göra likadant. Vi lever i en klimatkris som kommer att förvärras. Vi måste göra någonting nu.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: