Bildextra: Så förändras Göteborgs skyline – här är framtidens utsikt från Hisingen

I dag ser den som jobbar, pluggar eller bor på Lindholmen en rätt trist vy söderut över älven. Stenabåtarna och värmeverket är det enda som sticker ut. Men i framtiden ska en spektakulär stadssiluett växa fram!

Sedan hösten 2018 har trafikkontoret, tillsammans med park- och naturförvaltningen och kretslopp och vatten, arbetat med en genomförandestudie för att definiera innehåll, kostnader och förutsättningar för utvecklingen av allmän plats på Masthuggskajen. Nu är genomförandestudien klar och stora förändringar föreslås – som lär förändra utsikten söderut från Norra Älvstranden, rejält.

Så här kan framtidens skyline se ut

Ambitionen är enligt studien att skapa ett grönare Masthuggskajen med mer plats för människor att mötas och umgås. Det ska också bli lättare att komma närmare vattnet med ett nytt kajstråk vid älven. Bättre förbindelser till kringliggande stadsdelar ska knyta ihop staden och vattnet.

FÖRE: Utsikten från Lindholmen mot södra älvstranden i dag.
EFTER: Så här skulle motsvarande område se ut när nybygget av framtidens Masthuggskajen är klar. Foto: GÖTEBORGS STAD.
EFTER: Så här ska området mellan Järntorget och värmeverket se ut sett från Hisingssidan.
Foto: KANOZI ARKITEKTER
EFTER: Så här ska området vid Långgatorna bort mot Masthuggstorget se ut, sett från Hisingssidan. Foto: KANOZI ARKITEKTER

Nu får politikerna studien

I dag, den 9 oktober, får politikerna i trafiknämnden en presentation av genomförandestudien. Hur Göteborgs stad sedan går vidare med planerna beror på hur politikerna beslutar i frågan, men hittills har inga politiska krafter signalerat att de skulle vilja hindra framväxten av framtidens skyline, eller nybyggen, kring Masthuggskajen.

Så här beskriver Göteborgs stad projektet kring området:

”På Masthuggskajen är det nära till vattnet och till den centrala stadens puls. Älven finns ständigt närvarande kopplat till stadsdelens historia. Ett viktigt mål är att knyta samman staden med vattnet genom att stadsbebyggelsen på sikt flyttas närmare vattnet. Det ska vara smidigt att promenera längs med kajkanten.”

FRAMTIDEN! Klicka på bilden för en större inzoomningsbar bild.
Foto: KANOZI ARKITEKTER

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: