Så går Hisingens nya vandringsled – mellan två stadsdelar

Nu har Göteborg fått två helt nya vandringsleder. Larseredsrundan på Hisingen mellan Kärra och Säve samt Kroksjöslingan i nordöstra Göteborg. Enligt Fastighetskontoret bjuder bägge på ”lite strapatser och hänförande natur” samtidigt som de berättar om stadens arbete med policyn för ett hyggesfritt skogsbruk.
— Det har länge funnits en önskan att skapa dessa vandringslede, säger Torsten Andersen, skogsförvaltare på fastighetskontoret i Göteborg till Vårt Göteborg.

Torsten har tillsammans med sina medarbetare, skogsteknikerna Axel Skog och Nils Rosenbeck-Due, planerat och ställt i ordning de två lederna. Förutom ”fina utsiktspunkter” och ”mycket varierad natur” utlovas även rastplatser och eldstäder längs slingorna. Här ska göteborgarna kunna stanna till under sina vandringar i naturen för att grilla, vila och se på utsikterna.

— Lederna är bra entréer för att öka intresset för skogen. Vi gör den tillgänglig för barnfamiljerna så att de kan komma ut och uppleva den biologiska mångfalden som finns alldeles i närheten, säger han till stadens hemsida.

LÄS MER: En gränsvandring på Hisingen — längs norsk-svenska landsgränsen

Den längre av de två lederna, 4,5 kilometer, Larseredsrundan, ligger på Hisingen. Den kan nås från öster via Dammengläntan i Kärra och från sin västra del via Säve Djupedalsväg. Stigen är bitvis lagd i kuperad terräng med branta klippor och genom våtmark. Det innebär en lite mera fysiskt krävande vandring och därmed också val av rejäla skodon, enligt staden.

Hjälpmedel – så att du inte får vilse i skogen

Här i det nyligen gallrade området där ensidigt trädbestånd ska ge plats för blandskog finns nu en led som är tydligt uppmärkt med röda markeringar på träden. Lederna är uppmärkta med röda markeringar på träden, så att den som går ut i för att vandra längs den inte ska gå vilse i skog och mark.

— Det var väldigt tillfredsställande att gå runt och hitta de olika platserna. Här finns verkligen häftig natur med stora variationer på korta avstånd, säger Nils Rosenbeck-Due och berättar att det finns flera raviner och en ås som korsas flera gånger.

”Spången” av plankor som tar sig över myren. Foton: GÖTEBORGS STAD FASTIGHETSKONTORET

Den största utmaningen kom då man bestämde sig för att korsa en myr med vandringsleden på Hisingen. Det blev till att bygga en ”spång” över myren – som blev omkring 80 meter lång.

— Vi hade tagit ner lärkträd i närheten och därför hade vi gott om virke som vi fick sågat med hjälp av park- och naturs mobila sågverk, säger Nils Rosenbeck-Due till stadens tidning.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Karta: Här hittar du den nya vandringsleden

Vandringsleden på Hisingen kan nås från öster via Dammengläntan i Kärra och från sin västra del via Säve Djupedalsväg

LÄS MER: