Så mycket kommer en trea kosta i de nya hyreshusen på Hisingen

Moderna lågenergibyggnader nära park- och natur med på cykelavstånd till centrala Göteborg. Så beskrivs det nya område med hyresrätter som ska byggas i Lillhagen – och här reder vi ut vad hyrorna blir i Hisingens nya stadsdel.

Som HelaHisingen.se tidigare berättat planeras ett stort bygge av hyresrätter i Lillhagen på Hisingen. Hela 288 hyreslägenheter ingår i Tornets nya projekt som även blir bostäder med effektiv användning av solenergi – året runt.

— Det är bra att vi kan fortsätta vår etablering i Lillhagsparken. Extra positivt är att vi gör det i form av våra lågenergibyggnader där vi på ett smart sätt både direktanvänder och lagrar solenergi, sa Tornets vd Göran Wendel då.

Nyheten om hyresrätterna i Lillhagsparken.

”Två unika delar i projektet”

Läget är en avgörande faktor till varför projektet blir av. Lillhagsparken ses som nära till park- och naturmiljlöer omkring bostäderna – samtidigt som det är tillräckligt nära för att cykla in till Göteborgs centrum. Men energisatsningen är något som bygg- och förvaltningsbolaget Tornet trycker extra på:

— Det unika är även den energisatsning som Tornet gör för att komma ner i riktigt låga energiförbrukningar. Vi kommer att ha hybridpaneler på alla tak där vi både tar tillvara solvärme och tillverkar solel. Det kommer också att anläggas ett geolager för att kunna lagra solvärme från den varma årstiden till vintersäsongen, säger Tornets projektledaren Olle Lundgren.

Så vad landar hyrorna på?

Tornet meddelar att de kommer att ansöka om ett statligt investeringsbidrag för hyresbostäder vilket innebär att normhyra skall vara 1 450 kronor/kvadratmeter.
— Vilket är väldigt lågt för nyproducerade lägenheter i dag, säger Olle Lundgren.

Så här kommer några av husen i området att se ut. FOTO: TORNET

Hyresrätter välkomnar många, men vad kommer hyrorna att ligga på i dessa lägenheter?

— Normhyran 1 450 kr gäller för en tänkt 3 rum och kök på 77 kvadratmeter. Större lägenheter blir billigare per kvadratmeter och mindre lägenheter blir dyrare per kvadratmeter. Om vi kommer att bygga en lägenhet med 3 rum och kök som är 77 kvm så skall den kosta 9 304 kronor. Det kan bli något dyrare på grund av index, då det är tillåtet att göra hyresjustering med index utifrån när man bestämde nivån 1 450, för ett par år sedan, förklarar Olle Lundgren.

Här, hos Boverket, kan man läsa mer om normhyra.

En del av de nya hyreshusen i Lillhagen. FOTO: TORNET

Vad är fördelarna med att bo här framöver? 
— Jag skulle vilja säga att läget, som jag nämnde förut, är väldigt fint. Det är också ett bra exempel på blandstad för här finns många arbetsplatser i området och bostäder med olika upplåtelseformer både i marknära boende och i flerfamiljshus. Här finns också en nybyggd förskola och i Skogome byggs det en ny grundskola. Kommunikationerna in till centrum är bra med bussar som kör med 10-minutersintervall. Och givetvis kommer det att bli fina moderna bostäder, säger Tornets projektledaren Olle Lundgren.

Vad är nackdelarna eller utmaningarna med området? 
— Ser egentligen inga nackdelar med området. Utmaningarna är väl främst grundläggningen då vi delvis bygger på mark där det tidigare stått två stora vårdbyggnader och där det ligger kvar rester av dessa. Det är också en utmaning att nå de riktigt låga energiförbrukningarna där målsättningen är att hamna under 40 kWh/kvm & år.

Projektet startade under våren 2020 och inflyttningar sker under hösten 2022 och i början på 2023.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: