Så påverkas Hisingen av Brexit: ”Storbritannien blir trots allt ett tredjeland”

Efter många turer, ändrade förutsättningar och sena bud lämnar slutligen Storbritannien EU:s tullunion och inre marknad. Så hur påverkas varuflödena mellan Sverige och Storbritannien – samt Göteborgs hamn på Hisingen – som är navet för denna import och export?

I mars 2017 begärde Storbritannien formellt utträde ur EU. Så omständigheterna för Storbritanniens fortsatta handel med EU har varit föremål för förhandlingar, långt efter det formella utträdet ur EU, som skedde 31 januari 2020.

Under julafton mynnade samtalen ut i ett nytt avtal mellan EU och Storbritannien. Även om avtalet medförde att handelstullar inte infördes vid årsskiftet, så innebar det inte några lättnader vad gäller exempelvis gränskontroller eller tulladministration.

— Storbritannien blir trots allt ett tredjeland i förhållande till EU-länder som Sverige efter nyår. Därför kommer EU-länder att tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien i fråga om bland annat tullkontroller och kontroller av att EU:s regler för varors beskaffenhet är uppfyllda, säger Magnus Nordfeldt, affärsområdesansvarig på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Så har hamnen förberett sig för Brexit

Det nya avtalet innebär således inte att man kan slappna av som transportör, menar Magnus Nordfeldt.

— Vad gäller transporter till och från Storbritannien bör man i allt väsentligt fortsatt förhålla sig och agera utefter att Storbritannien lämnar EU blir tredje land. Avtalet håller möjligen nere kostnaderna, men innebär inte någon förenkling vad gäller handel med Storbritannien jämfört med vad som skulle varit fallet vid en hård brexit, säger Magnus Nordfeldt.

I Göteborgs hamn på Hisingen har förberedelserna pågått länge, men ökat i intensitet den senaste tiden:

— Vi har och har haft en god samverkan mellan berörda parter i hamnen där hamnbolaget Göteborgs Hamn AB, Tullverket, rederiet DFDS Seaways och terminaloperatören Gothenburg Roro Terminal är några av de mest centrala, säger Magnus Nordfeldt.

Utmaningarna är flera. Dels att förbereda olika interna processer, dels att informera varuägare och transportörer kring vad som gäller kring utträdet i allmänhet och i hamnen specifikt. Något som varit svårt, med tanke på att förutsättningarna förändrats in i det sista.

— Men nu finns allt på plats för en fungerande handel med Storbritannien i hamnen, och vi upplever att varuägare och transportörer jobbat hårt med sina förberedelser, säger Magnus Nordfeldt i ett pressmeddelande.

Storbritannien viktig handelspartner

Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige. Göteborgs hamn är Nordens största hamn och ett centralt nav för handeln med direkttrafik till och från Storbritannien nästan dagligen – sex gånger i veckan. I volymer rör sig om drygt 100 000 enheter (oftast lastbilssläp) och 20 000 nya fordon per år som lastas och lossas över Göteborgs hamns kajer.

Flödet utgörs av en varumix utan någon fullständigt dominerande varugrupp. Men utöver fordon rör det sig exempelvis om järn och stål (främst import), skogsprodukter (främst export) elektriska och icke elektriska maskiner, apparater och komponenter, livsmedel, medicinska och farmaceutiska produkter.

Det första fartyget från Göteborg till Storbritannien under 2021 blev Petunia Seaways som avgick mot Immingham den 4 januari. Det första fartyget till Göteborg från Storbritannien efter nyår anlöper Göteborg i dag den 5 januari. Det innebär i att brexit i Göteborgs hamn i praktisk mening infaller först den 4 januari i Göteborgs hamn.

— Vi har gott hopp om att detta ska fungera på ett så bra sätt, och bemanningen på flera nyckelplatser i hamnen kommer att ökas för att stärka upp verksamheten och förebygga eventuella störningar. Men i slutändan landar ett stort ansvar  på den enskilde transportören. Vi uppmanar fortsatt samtliga att ha sin dokumentation i ordning redan innan man kommer till hamnen, för att flödet ska fungera på ett så bra sätt som möjligt, säger Magnus Nordfeldt.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: