Så ska Biskopsgårdens invånarguider öka förtroendet för både kommun och demokrati

DET HÄR ÄR EN ANNONS FRÅN VÅRVÄDERSTORGET

De som bor och handlar vid Vårväderstorget brukar se teamet i blå västar i samtal om allt från kommunen till demokratin. Biskopsgårdens Invånarguider har som uppdrag att skapa nya kontakter mellan medborgarna och deras stad – med hjälp av kunskap och information:
— Kunskap är ju makt och att få till sig rätt kunskap hjälper en att kunna ta bra beslut i sin vardag, säger projektledaren Zlate Musli.

De står på torgen och rör sig på gårdarna. I sina blå västar har Hisingens invånarguider under de senaste åren blivit en del av stadsbilden i Biskopsgården, men även Hisings Backa. Projektet startades för att öka samhällsengagemanget och deltagandet i de demokratiska processerna bland befolkningen i Biskopsgården.
— Vi jobbar efter principen att ”unga lyssnar och litar på när andra unga talar, alltså att människor ofta lyssnar mer på andra som är lika en själv. Därför har vi samlat en bred grupp av personer bland våra guider med vitt skilda bakgrunder och åldrar, säger Zlate Musli, projektledare för Hisingens invånarguider.

Invånarguiderna är ute på Vårväderstorget, Friskväderstorget och Länsmanstorget varje vecka. Men rör sig även i stadsdelens bostadsområden för att få kontakt med medborgarna – vilket de försöker underlätta genom att ha en rejäl bredd i teamet:
— I dag är vi nio guider i Biskopsgården mellan 20-64 år, både män och kvinnor, med olika bakgrunder. En del jobbar, en del studerar, någon är arbetslös och dessa guider har även rötter i olika delar av världen och alla bor BIskopsgården. Så vår grupp är väldigt bred till både kunskaper och bakgrund vilket är en fördel när vi ska möta vitt skilda personer som bor i Biskopsgården och har helt olika funderingar de kan behöva få hjälp med, säger Zlate Musli.

Tanken är att vem som helst i Biskopsgården ska kunna söka upp eller träffa på en av invånarguiderna för att få information av olika slag. Det kan handla om vad som pågår i stadsdelen eller staden. Om hur du kan få inflytande i samhället kring något som du tänkt borde fixas, förändras eller kanske få hjälp att få kontakt med ansvarig politiker i en konkret fråga. Biskopsgårdens invånarguider får en bredd av frågor till sig, med funderingar kring allt från Göteborgs stads verksamheter på torgen i Biskopsgården till om hur man gör för att vara med och rösta i vårt nationella demokratiska system.

Invånarguiderna försöker även sprida information om Göteborgsförslaget, stadens metod för att låta politikerna se vilka frågor som engagerar göteborgarna.
— Det ett av många sätt vi har att fånga upp goda idéer och förslag så att kommunens kan bli bättre på att göra sitt jobb. Men våra invånarguider ger även oss direkt feedback på vad folk i Biskopsgården pratar och har åsikter om. De blir stadens representanter ute i stadsdelen och samlar på sig en viktig kunskap om vad folk tycker och tänker därute, säger Zlate Musli.

Invånarguiderna är ute och möter medborgarna på torgen i Biskopsgården – här på Vårväderstorget i södra Biskopsgården.

I mångkulturella Biskopsgården kan språket i sig utgöra en barriär mellan medborgaren och staden. Så det faktum att teamet med invånarguider pratar många fler språk än ”bara” svenska hjälper dem i kontakterna med Biskopsgården-borna:
— Våra guider kan arabiska, somaliska, engelska, persiska, kurdiska dialekterna sorani och kurmanji, turkiska och swahili, utöver svenskan då. Vi vill ju tillgängliggöra samhällsviktig information till medborgarna så ju fler vi kan nå ju bättre är det och där hjälper dessa språkkunskaper till, säger Zlate Musli och tar ett exempel från projektets första tid:

— Under Covid-pandemin fick vi se exempel på att vi nådda fram! I Biskopsgården hade vi lågt antal smittade, jämfört med andra liknande stadsdelar, just för att vi kunde informera medborgare på många språk och att vi var ute och pratade med människorna i stadsdelen, på torgen, i bostadsområden. Här erbjöd vi en möjlighet att ställa frågor med och prata om vad som pågick kring vaccineringar, att hålla avstånd och vad Folkhälsomyndigheten rekommenderade. Det blev många samtal för medborgarna med ”riktiga” representanter för samhället och utsända av Göteborgs stad under den perioden och det går inte att jämföra med att bara läsa information på någon affisch eller reklampamflett, säger Zlate Musli.

”Något konkret som borde åtgärdas”

Hisingens invånarguider är ett samverkansprojekt som syftar till att nå en bredd av invånare med information om Göteborgs Stads verksamheter samt öka de boendes påverkan och inflytande i samhället. De ger information till medborgarna, samlar in information till Göteborgs stad om vad medborgarna tycker i olika lokala frågor och finns även där för de som bara vill stanna och samtala en stund:
— Kunskap är ju makt och att få till sig rätt kunskap hjälper en att kunna ta bra beslut i sin vardag. Det kan ju handla om hur man kan nå fram med sina synpunkter i något konkret som borde åtgärdas på Vårväderstorget. Men ofta handlar samtalen om något de läst online eller att vår personal får ge andra perspektiv när någon undrar kring desinformation de nåtts av, berättar Zlate Musli.

Teamet som jobbar extra som invånarguider består av människor från vitt skilda bakgrunder och åldrar. Här är Saman, Orhan, Gladys, Abdulahi, Azzam och Salha ute och jobbar vid Vårväderstorget.

Hisingens invånarguider finansieras av Socialförvaltningen Hisingen och Demokrati- och medborgarservice i Göteborgs stad och projektet pågår under 2022–2023 med målet att öka invånarnas delaktighet, inflytande och tillit genom att testa ”kommunikationskanalen” invånarguider i flera områden på Hisingen. Om staden bedömer att det faller väl ut kan det bli permanent, samt utökas till ännu fler stadsdelar.

Nu i höst kommer Biskopsgårdens invånarguider exempelvis att ge sig ut både på Vårväderstorget som ägs och förvaltas av Göteborgslokaler, men även in i bostadsområden, för att informera om förskolan:
— Vi kommer bland annat att arrangera ”gårdsevent” där invånarguiderna kommer ut på gårdarna i de olika delarna av Biskopsgården för att informera om det nya lagkrav som innebär att kommunerna måste erbjuda alla vårdnadshavare en plats i förskolan. Så vi vill sprida kunskap om att det är så och vad Göteborgs stad erbjuder för möjligheter kring förskolan till de som bor här, säger Zlate Musli.
— Ungefär 70 barn i förskoleåldern i Biskopsgården går inte i förskolan i dag och vår förhoppning är att bidra med mer information om vad staden erbjuder för möjligheter, att det finns föreskoleplatser att söka och ge mer fakta till fler om den här frågan.

Projektledaren Zlate Musli hoppas att invånarguiderna ska bli en ”viktig länk mellan staden och medborgaren”.

Onsdagar möter du invånarguiderna vid Vårväderstorget

Så hur hittar man Biskopsgårdens invånarguider? Springer du inte på dem spontant när du är på exempelvis Vårväderstorget så går de att hitta på en del fasta tider med:
— På lördagar brukar vi vara vid Friskväderstorget, tisdagar på Länsmanstorget, onsdagar vid medborgarkontoret vid Vårväderstorget i södra Biskopsgården. Utöver det finns vi ofta ute på tider på dygnet då andra delar av staden kanske gått hem för dagen, för att finnas ute när medborgarna rör sig i hemstadsdelen, berättar Zlate Musli.

På samhällelig nivå handlar projektet om att öka delaktigheten och inflytandet som stadens invånare har för att de ska delta i civilsamhället men även i folkrörelser och lokalsamhället. På individnivå är delaktighet och inflytande viktigt för att minska skillnad i livsvillkor, anser Göteborgs stad och hoppas öka invånarnas möjligheter till inflytande i frågor som exempelvis skolan, ens bostadsområde och kommunens tjänster. Tanken är att göra små insatser för att skapa förutsättningar för förbättrade livsvillkor för invånarna.

— Vi får en bredare representation av invånarperspektiv in i stadens verksamhet genom våra kontakter med de som bor i Biskopsgården. Ofta är det lättare att söka upp människor på plats i din stadsdel än att ringa ett samtal till staden, särskilt när språket kan vara en barriär så våra invånarguider blir en viktig länk mellan staden och medborgaren. Det här är ett sätt att involvera fler i det samhälle de lever i och få fler att känna att de är del av sin egen stad, säger Zlate Musli.

Redaktionen
annons@helahisingen.se

Fakta: Vårväderstorget i Biskopsgården

Vårväderstorget färdigställdes 1958 och under tidigt 90-talet genomgick torget en ombyggnation. 2018-2020 gjordes en ny markbeläggning samt en trygghetsanpassning med nya ramper för ökad tillgänglighet. Torget består av tre nivåer med tre olika torgytor.

Under 2023 har torget genomgått en omfattande renovering och omgestaltning med ny färg på fasaderna och taken och nya fönsterpartier och dörrar med säkerhetsglas. Därmed är Vårväderstorget det första förortstorget utan jalusier.  Vårväderstorget ska bli ett trädgårdstorg – en trädgård på ett torg! Torget är lungan i Trädgårdsstaden och pulsen i Biskopsgården. Med nya färger, träd och buskar samt unika möbler och mötesplatser skapar vi tillsammans en plats att trivas på.

Vårväderstorget ligger i södra Biskopsgården och är ett komplett stadsdelstorg med all tänkbar service, både välsorterade butiker och lokaler för vård, tandläkare och bibliotek. Spårvagnshållplatsen finns precis invid torget.

Vårväderstorget ägs och förvaltas av GöteborgsLokaler.
Här kan du läsa mer om Vårväderstorget.

LÄS MER: