Vårväderstorgets dolda pärla: Meeting Plays – mötesplatsen som ligger bakom ”Figurparaden”

DET HÄR ÄR EN ANNONS FRÅN VÅRVÄDERSTORGET

De började med en teatertrio som genomförde projekt i bostadsområden som Fyrklövern, Lövgärdet och kring Wieselgrensplatsen men har med åren utvecklats till en populär kulturmötesplats på Vårvärderstorget i Biskopsgården. Hos Meeting Plays vill de ge både inspiration och lokaler till kulturella mötesplatser för stadsdelens invånare.
— Det vi bidrar med är en tro på människor, ser att människor är resurser och att vi kan dela med oss av en plats där vi tillsammans kan bidra till ett bättre liv i sin stadsdelen, säger verksamhetsledaren Åsa Janson.

— Meeting Plays är just det, det handlar om att sprida kultur och skapa mötesplatser. Att främja demokrati genom att låta olika åldrar och generationer mötas. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, förklarar Åsa Janson som är en av två verksamhetsledare, tillsammans med Anna Leyman.

I Systembolagets gamla lokal på Vårväderstorget som Göteborgslokaler äger och förvaltar har under 2023 kulturhuset Meeting Plays växt fram. Här finns ett dansgolv, en köksyta, ateljéplats, mötesbord och på väggarna är det fullt av foton. Foton som berättar historien om teatergruppen som förvandlats till det allt mer populära kulturhuset.

Nu möts kvinnogrupper här, det arrangeras kultur- och teaterklubbar för barn och en rad event genomförs som en hantverksdag, danskväll för kvinnor och återkommande spelmansträffar och körverksamhet pågår i lokalen.

En rätt stor resa från att ha varit en kringresande teatertrio för tio år sedan.

— Vi var en liten grupp som ville jobba med konst nära människor samtidigt som vi ville ge folk en plats att mötas på som gör att en känner sig närmare samhället och delaktig i ”hela Sverige” så att säga. Och det har funkat väldigt bra med tanke på att vi fortfarande finns och utvecklas, säger Åsa Janson.

Biblioteksvännernas brunch fyller lokalen till bredden

Tack vare en nära dialog med en föräldragrupp som ville påverka sitt bostadsområde med positiva influenser landade Meeting Plays i Biskopsgården. I början knackade de dörr i omgivningen för att berätta om sin verksamhet och skapa en nära förankring till de som bor och verkar i stadsdelen.

— Bygga långsamt är vår tanke. Att lyssna på varje enskild person vi kommer i kontakt med för att förstå vad de skulle vilja få ut av ett kulturutbyte eller en kulturell upplevelse. Kanske är det något som vi kan vara med och samarbeta kring, eller ge utrymme för inom ramen för det vi gör, säger Åsa Janson.

Meeting Plays har blivit en populär mötesplats med kultur i fokus på Vårväderstorget.

Nu har en del evenemang blivit så populära att den stora lokalen fylls till bredden. Inte minst Biblioteksvännernas brunch, där boende, tjänstepersoner och föreningar minglar till mat som lokala föreningar står för. Ett arrangemang som sker en onsdag i månaden under september-december.

— En av tonåringarna som var med oss och målade en muralmålning för många år sen jobbar här nu. Så det handlar både om att erbjuda en plats för människor att arrangera det de vill vara involverade i, som att ”vi tar tillbaka torget”, som att erbjuda vägar för unga som bor här att upptäcka nya saker och forma förebilder som själva bor här, säger Åsa.

Ett sådant projekt har både blivit populärt och lite av en symbol för Meeting Plays arbete: Figurparaden. På sensommaren de senaste åren har en parad gått genom området med dockor och figurer som är upp till fyra meter höga.

— Det sprider så mycket glädje! Tänk dig själv om man kan minnas sin uppväxt i Biskopsgården med att det var fest, festivaler och parader på gatorna. Vi har gjort det här tre år i rad och sett stor potential i det projektet. Både för människor att mötas över generationsgränserna, men även för företag, föreningar och andra aktörer att komma in och sponsra för att skapa sina egna relationer till Biskopsgården-borna.

”Figurparaden” har blivit Meeting Plays största happening – en årlig parad, en slags karneval, genom området.

”Biskopsgården är full av fantastiska eldsjälar”

I dag garanteras verksamheten genom ett avtal med socialförvaltningen, grundskoleförvaltningen och Bo bra i Biskopsgården. Det gör att Meeting Plays har kunnat skriva hyreskontraktet för lokalen på Vårväderstorget.

— Intentionen är att vi ska bygga något som håller för lång tid framöver! Det vi bidrar med är en tro på människor, ser att människor är resurser och att vi kan dela med oss av en plats där vi tillsammans kan bidra till ett bättre liv i sin stadsdelen, säger Åsa Janson och fyller på:

— Biskopsgården är full av fantastiska eldsjälar! Så många människor som bor här har så mycket energi och vilja att göra positiva saker på ideell basis, men det har saknats struktur och ofta har de inte haft lokaler att använda för sina idéer. Här hoppas vi kunna hjälpa till med båda de delarna så att fler i Biskopsgården kan använda kultur för att göra stadsdelen ännu bättre!

Läs mer om Meeting Plays på deras hemsida.

Redaktionen
annons@helahisingen.se

Fakta: Vårväderstorget i Biskopsgården

Vårväderstorget färdigställdes 1958 och under tidigt 90-talet genomgick torget en ombyggnation. 2018-2020 gjordes en ny markbeläggning samt en trygghetsanpassning med nya ramper för ökad tillgänglighet. Torget består av tre nivåer med tre olika torgytor.

Under 2023 har torget genomgått en omfattande renovering och omgestaltning med ny färg på fasaderna och taken och nya fönsterpartier och dörrar med säkerhetsglas. Därmed är Vårväderstorget det första förortstorget utan jalusier.  Vårväderstorget ska bli ett trädgårdstorg – en trädgård på ett torg! Torget är lungan i Trädgårdsstaden och pulsen i Biskopsgården. Med nya färger, träd och buskar samt unika möbler och mötesplatser skapar vi tillsammans en plats att trivas på.

Vårväderstorget ligger i södra Biskopsgården och är ett komplett stadsdelstorg med all tänkbar service, både välsorterade butiker och lokaler för vård, tandläkare och bibliotek. Spårvagnshållplatsen finns precis invid torget.

Vårväderstorget ägs och förvaltas av GöteborgsLokaler.

Här kan du läsa mer om Vårväderstorget.

LÄS MER: