Centerpartiets förslag: Bygg en ny ”ordentlig och modern” idrottsplats i Säve

Bristen på ordentliga idrottsytor i Säve är ett problem som behöver lösas, menar Centerpartiet. Därför lägger de nu ett förslag om att skapa en näridrottsplats för blandidrott i Säve. Ytan mellan Bärbyskolan och hembyggdsgården föreslås som lämplig – där en ””ordentlig och modern” idrottsplats kan byggas.

I dag är det ett hårt tryck på Bärbyskolans skolgård och större delen av skolgården består av hårdgjord yta. En multiyta i nära anslutning till skolan hade kunnat komplettera skolgården på ett bra sätt samtidigt som den hade kunnat användas av allmänheten andra delar av dygnet, skriver Centerpartiet i sitt förslag.

— Vi i Centerpartiet vill främja idrott och gemenskap i hela vår stad och i Säve finns verkligen ett behov av en ordentlig idrottsplats, säger John Harfouche (C), ledamot i Idrotts- och föreningsnämnden.

Centerpartiet menar att en näridrottsplats gör att Säveborna får en mötesplats där idrottstalanger kan utvecklas och där människor i alla åldrar kan utöva sina intressen och ”hitta glädje och gemenskap, en plats där samhällsengagemang och gemenskap kring idrott och föreningsliv möts”.

Tanken är att det även ska möjliggöra för föreningar att ha fler och större evenemang i Säve.

— Vi i Centerpartiet vill visa att Göteborgs stad är beredd att investera i medborgarnas framtid, både centralt och i ytterstaden, för att främja lokal idrott och föreningsliv samt skapa en levande och livfull stad som möter invånarnas behov, säger John Harfouche (C).

Ska vara en multiyta – kanske med ett utegym bredvid

Ytan i sig är inte jättestor, men Centerpartiet menar på att det är ett ”typexempel på en outnyttjad yta som kan omvandlas till något användbart”, framförallt med tanke på läget.

Att det är tillgängligt och är på en plats där många redan rör sig gör förhoppningsvis också att fler faktiskt använder ytan spontant.  Tanken är att det ska vara en multiyta där man både kan ha mer planerade aktiviteter och spontanidrott. Exempelvis skulle det kunna finnas möjlighet att spela fotboll och basket, men också finnas ett utegym bredvid för att ge ett förslag på hur det skulle kunna bli. Det ska finnas något för alla åldrar och för olika intressen, meddelar Centerpartiet.

Tanken är att förvaltningen ska ta fram den konkreta utformningen utifrån det uppdraget politikerna ger – om Centerpartiet får med sig en majoritet bakom förslaget. I dag ligger en mindre grusfotbollsplan på platsen.

Förslaget läggs i Idrotts- och föreningsnämnden på sammanträdet 26 september 2023.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: