Så ska Hisingen skyddas mot översvämningar och katastrofer

Göteborg stad rustar för kommande klimatkatastrofer. Därför har en förstärkning och invallning längs med Göta älv nu färdigställts.
— Det är glädjande att vi nu ser konkreta åtgärder för att säkra upp att vattenförsörjning, bebyggelse, miljö och infrastruktur längs med Göta älv inte påverkas av ras och skred, säger Johan Anderberg, generaldirektör på Statens geotekniska Institut.

När stormen Gudrun slog till 2005 nådde vattnet från Göta älv ända upp till industribyggnaderna som fanns längst ner i Göta älvdalen. Sedan dess har Statens geotekniska Institut dessutom nåtts av flera rapporter om att det finns en hög risk för framtida översvämningar och skred i Backa Bergö:

”Göta älvdalen bedöms ha den mest allvarliga riskbilden med komplexa utmaningar avseende både kust- och vattendragsöversvämning samt förutsättningar för skred” skriver SGI och MSB i en rapport.

Har kostat 13 miljoner kronor

Därför samarbetade SGI, Göteborgs stad och fastighetsägare i området i ett projekt för att bygga en invallning, ett slags skred- och översvämningsskydd, i Backa Bergö. Projektet, som har kostat 13 miljoner kronor, är nu färdigställt – och är det första i sitt slag.

— Samarbete mellan SGI, kommun och fastighetsägare har varit helt avgörande för projektets genomförande. Vattennivåhöjning med katastrofala följder kan ske närsomhelst så aktion mot skred och översvämning i Götaälvdalens område måste tas nu, säger Mats Berntsson, VD för Ytterbygg, i ett pressmeddelande.

”Positivt exempel på samverkan”

I Backa Bergö har man stabiliserat älvkanten genom att borra in kalkcementpelare och byggt en form av invallning som ska skydda mot översvämningar.

— Det är glädjande att vi nu ser konkreta åtgärder för att säkra upp att vattenförsörjning, bebyggelse, miljö och infrastruktur längs med Göta älv inte påverkas av ras och skred. Det här är ett positivt exempel på samverkan där flera aktörer gått samman för gemensam samhällsnytta och anpassning till ett förändrat klimat, säger Johan Anderberg, Generaldirektör för SGI.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: