Preem får utöka på Hisingen – får flera partier att rasa: ”Det är oacceptabelt”

Preemraff Göteborg på Hisingen får lov att fortsätta sin fossila produktion samt utöka produktionen av förnybart bränsle. Det beslutar Mark- och miljödomstolen. Något som flera partier att rasa:
— Det är oacceptabelt, säger Karin Pleijel, kommunalråd för Miljöpartiet i Göteborg.

I en dom från Mark- och miljödomstolen tillåts Preem att starta upp en ny HVO-anläggning samtidigt som man får fortsätta sin fossila produktion vid oljehamnen på Norra Älvstranden, i Göteborgs hamninlopp. Något som skulle innebära en utökning av de totala utsläppen från Preem från dagens sex miljoner till 7,6 miljoner ton per år – fram till 2036.

Något som inte alls stämmer överens med det akuta klimatläget – eller Göteborgs stads ambitiösa klimatmål, menar Vänsterpartie, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet.

— Det är just denna del i beslutet som sticker i ögonen, i ljuset av att vi ser klimatkrisen i vitögat mer och mer för varje dag som går, säger Karin Pleijel, kommunalråd för Miljöpartiet i Göteborg.

Vill se en utfasning av fossilt bränsle

Tillsammans med de andra partierna menar Miljöpartiet främst att Preems förlängda tillstånd för den fossila produktionen inte går i linje med stadens miljö- och klimatprogram. Det har som mål om klimatutsläpp nära noll till 2030. 

— Om det hade inneburit en samtidig utfasning av det fossila hade det varit helt okej, under förutsättning att råvarorna till det förnybara är hållbart producerade med hänsyn till biologisk mångfald klimatutsläpp med mera, säger Karin Pleijel.

KRITISK. Miljöpartiets kommunalråd Karin Pleijel tycker att det sticker i ögonen att Preem får utöka sin verksamhet på Hisingen. Foto: MILJÖPARTIET

”Vi kommer gå igenom domen”

Preem, å sin sida, menar att den ökade produktionen av förnybara drivmedel ”skulle minska transportutsläppen med 12,5 miljoner ton per år, motsvarande cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp”, skriver de i ett pressmeddelande:

— Vi är glada över det positiva beskedet från domstolen. Vi kommer nu att gå igenom domen och analysera vad den innebär för Preem. Den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Göteborg är ett viktigt steg på vägen mot våra och Sveriges klimatmål. Ett nytt miljötillstånd ger oss möjlighet att starta storskalig förnybar produktion, vilket är avgörande för vår omställning, säger Preems vd Magnus Heimburg.

Menar att alla aktörer måste dra sitt strå till stacken

Men Karin Pleijel menar att det här måste ske samtidigt som en utfasning av de fossila bränslena.

— Målen i Göteborg är tufft satta för att vi ska göra vår andel i att nå Parisavtalets mål, då behöver alla aktörer i Göteborg, inklusive Preem, dra sitt strå till stacken, säger Karin Pleijel och fortsätter:

— Preem och hela industrisektorn har en avgörande roll i omställningen. Ju mer vi fördröjer, ju kraftfullare behöver utsläppsminskningarna bli, därför behöver de vara snabba. Preem kan vara en konstruktiv part för att snabbt fasa ut det fossila och fasa in förnybar produktion med så lite miljöbelastning som möjligt. 

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: