Succé för Hisingens nya mot – halverar restider för trafiken mellan Torslanda och Säve

Sedan bron i Björlandamotet öppnade den 6 december 2023 har framkomligheten för trafiken på Hisingsleden blivit betydligt bättre menar Trafik Göteborg.
— Den genomsnittliga restiden på Hisingsleden i norrgående riktning har i princip halverats, säger trafikanalytikern Johanna Caspersson.

Under kvällen den 6 december öppnade den nya bron i Björlandamotet, där trafiken på Hisingsleden går i båda riktningar. Därmed behöver trafiken på Hisingsleden och Björlandavägen inte längre samsas i korsningen där långa köer tidigare uppstått, särskilt i rusningstrafik på morgnar och eftermiddagar.

Första beskedet: Kortare restider

Detta har lett till bättre framkomlighet i trafiken och kortare restider, både på Hisingsleden och Sörredsvägen. Störst skillnad har det blivit för bilisterna på Hisingsleden norrut.

– Sedan bron öppnade har den genomsnittliga restiden på Hisingsleden i norrgående riktning i princip halverats under eftermiddagen, säger Johanna Caspersson, trafikanalytiker på Trafik Göteborg i ett pressmeddelande.

Även på Hisingsleden söderut är restiderna något kortare, främst under förmiddagen.

Återstående arbeten skjuts upp

Planen var att vissa återstående arbeten i rondellen under bron skulle göras klart mellan den 6 och 22 december, vilket skulle innebära en tillfällig omledning av trafiken från Björlandavägen mot Hisingsleden söderut. Men på grund av kyla och tjäle i marken har detta arbete fått skjutas fram till våren. Det innebär att alla anslutningar i Björlandamotet är öppna för trafik tills vidare.

Det som skjutits upp gäller bland annat gång- och cykelbanan längs Hisingsleden som planeras stå klar först senare under 2024. Under våren återstår en del återställningsarbeten men detta ska enligt Trafikverket inte påverka trafiken i någon större omfattning.

Med färdigställandet av Björlandamotet går arbetet med Hisingsledens södra del i mål. Även breddningen av leden är klar, med fyra körfält som mittsepareras med en barriär.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: