Visionen: 7 projekt som kan forma framtidens Göteborg

Vad är egentligen planerna för Göteborg om 15 år? Göteborgs stadsbyggnadskontors översiktskarta ger en översiktsbild av dessa – men en del visioner kan bli försenade, eller stoppas helt…

Göteborgs stads stadsbyggnadskontor vill se att det byggs 25 000 nya bostäder runt Göta Älv fram till 2035. Man listar sina sju nyckelområden för visionen om Älvstaden (Göteborg längs norra och södra älvstranden) så här:

1. Masthuggskajen: Längs Skeppsbron vill man bygga 450 nya bostäder och på Masthuggskajen är tanken att bygga 1 300 nya bostäder samt 140 000 kvadratmeter lokaler för företag.

2. Centralen-området: Omkring Centralstationen ska det fram till 2035 byggas omkring 2 000 nya bostäder och ytor för 16 000 arbetsplatser.

3. Frihamnen: Fram till 2021 byggs 1 000 bostäder i Frihamnen och 2035 beräknas 15 000 människor bo i området. Den här visionen är dock ifrågasatt från politiskt håll (se nedan) och ett omtag har beordrats.

4. GullbergsvassI området planeras för 20 000 invånare till 2050.

5. Nya Backaplan: 8 000 nya bostäder planeras i området samt 100 000 kvadratmeter för butiker och 250 000 kvadratmeter för kontor.

Klicka på bilden för större version. Foto: Göteborgs stadsbyggnadskontor.

6. Selma stad: Byggs ut med 800 nya bostäder, ny idrottshall, handelshus och stadsdelshus (som är klart). Byggstarten var under 2017 och tanken är att alla byggnader ska stå klart senast 2023.

7. Lindholmen: 600 bostäder är redan påbörjade vid Lindholmshamnen och totalt byggs 1 650 lägenheter kring Karlatornet.

Vad byggs på Hisingen – och när?

Vid en närmare titt på kartan ser vi att en del av projekten som planeras på Norra Älvstranden och kring Backaplan redan beslutats om att de faktiskt kommer bli av. I vissa fall redan är påbörjade, till exempel Coops nya varuhus vid östra Backaplan som är långt fram i planeringsstadiet och Karlatornet med omkringliggande ”Karlastaden” i Lindholmsallén som är långt gångna i byggprocessen.

Visionen för Hisingen de närmaste 15 åren. Foto: Göteborgs stadsbyggnadskontor.

Rött: Klart 2021 (vissa förseningar).
Orange: Klart 2028.
Gult: Klart 2035 eller senare.

Flera oklarheter kring planerna

Däremot pågår politiska diskussioner kring utformningen av flera områden på Hisingen Nyligen framkom att en del visionerna är ovissa, då den nya borgerliga minoriteten som styr Göteborg har beslutat om ett totalt omtag kring exempelvis Frihamnen-området.

De borgerliga partierna har även yttrat reservationer mot planerna för Backaplan, då man ansett att det finns för lite parkeringsplatser i stadens framtidsvision för området.