Visionen: Det här ska bli Hisingens nya utsikt söderut

Skeppsbron och området runt Järntorget ska förändras rejält. Resultatet blir en helt ny stadssiluett att beskåda från Norra Älvstranden på Hisingen.
— Vi är mycket glada att vårt arbete har gett resultat, säger Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling.

Kommunstyrelsen gav i våras klartecken till Göteborgs Stads vision om utbyggnaden av allmän plats i Skeppsbrons andra etapp. Beslutet kommer efter en ny tjänstemannautredning av vad som måste göras enligt kring detaljplanen och vad det kommer att kosta. Det slutgiltiga beslutet skulle ha fattats av kommunfullmäktige senare i vår, men det blev återremiss och nu ska frågan ska ses över vad gäller kostnader för kommunens parkeringsbolag. Minoriteten i kommunfullmäktige anser att kostnaderna blir alldeles för höga för ett bilgarage och att en utredning säger att inte alla platser som planerats för faktiskt behövs.

Men förhoppningen är att det till slut blir ombyggnad som planerat:

— Vi är mycket glada att vårt arbete har gett resultat och att vi nu kan fortsätta utveckla Skeppsbron till att bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven, säger Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling.

Större investering än tänkt

Utvecklingen av Skeppsbron har pågått sedan 2005 och detaljplanen antogs 2014. Arbetet har dock dragit ut på tiden då projektet visat sig kräva en större investering än vad som inledningsvis beräknades. Efter en ny ekonomisk genomlysning av kostnader, och vad som måste genomföras enligt gällande detaljplan, har kommunstyrelsen idag gett klartecken till att Skeppsbrons utveckling ska fortsätta. Samtidigt stryks delar av det som planerats tidigare.

Så här ska slutresultatet se ut

Visionsbilden för Skeppsbron. Foto: Kanozi Arkitekter
Visionsbilden för Järntorget. Foto: Kanozi Arkitekter.

Enligt den utredning som staden har gjort är bedömningen att det går att bygga Skeppsbron med en investering för Göteborgs Stad på cirka 860 miljoner. Då uppfylls kraven i detaljplanen på gator, park, kajer och garage. Men än så länge är det oklart när den nya stadssiluetten är klar för de som tittar söderut från Hisingen…

Fakta: Skeppsbron

  • Augusti 2015 invigdes den nya spårvägen på Skeppsbron. Spårvägen tillsammans med det nya resecentret på Stenpiren, som stod klart i början av 2016, spelar en viktig roll för Skeppsbron som ny mötesplats.
  • Etapp två av Skeppsbrons utveckling har inletts och nu fortsätter utbyggnaden av allmän plats. I etapp två ingår också byggnation av ett nytt garage, kajstråk, kvarter och en park. Fem byggaktörer har valts ut att utveckla kvarteren på Skeppsbron.
  • Fullt utbyggt beräknas området vara omkring 2027, med 450 nya bostäder och ca 30 000 kvm lokalytor för butiker, restauranger, hotell och kontor.
Visionsbild av framtidens skeppsbron. Foto: KAnozi Arkitekter